Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0349 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
349
is de fijnste kwaliteit. ? 107 :■ •j-Yulpen, Jr. W. van, workman, Driestlaan 7. Y u u r o n s, Mcj. A., ondorwijzeres in do nuttige liand- worken, Antonlaan 14. — wed. G. J., gcb. W c li d c m e y c r, F,, „ 14. * W a a, W. van d e r, Montaubanstr. 23. * W a a 1, E. do, tuinman, Torenlaan 20. — G. d e, arbeider, 0. Arnli. weg 175. * — It. d e, besteller N. C. S. Conjclaan 8. * — R. de, arbeidor, Kroostweg 19. — wed. T. de, gcb. tor II a a r, J., Kerkweg 13. W a a s, W., timmerman, Middellaan 17. *Wageningen, C. van, Siberiewog 10. Wagenvoort, wed. II. G., geb. R u a k e, Schaorw. laan Gl. W a h 1 e r, II., huisbewaarder, Utr. weg 25. "Wakelkamp, Th. II., kruidenier, Jagerlaan 1. Wallenburg, C., arbeidor, Voorheuvel 17. — wed. F., geb. II e 8 s o 1 s A., sigarenhandel, "Voorheuvel 10. *Wandelon, II. van, winkelbediende, Yoorhouvel 40. — wed. II. van, geb. van d e Kooy II. koop- vrouw, Yoorhouvel 109. * W a n d o 1 o n, Th. van, mandenmaker, v. Ileenenw. 2. * \Y a n d s c h e o r, F. II., stationchef N. C. S. Amersf.weg lOf. W ass ink, II. A., Jagerlaan 12. — II. J., 2o Iloogeweg 53. Waterleidinginaatschappij, afd. Zeist dor Utr. Laan van 13. en 11. 5. •Wochgelaor, G., boekhoudor gasfabriok, akte M. 0. schoonsehrijven, Gasweg 7. "NVookbode, Bureau van de ZeiBter, le Dorpstr. 22. Weerd, wed. C. van d e, geb. van Mas trig tM. J. Dricb.wog 10b. * — C. G. van de, tuininan, Driob.weg 10b. — J. v a n d e, arbeidor, Louibardsteog 3. — F. G. van de, workman, O.Arnli.weg 177. ♦Wecrt, C. van do, schoenmaker, Laan v. B. en R. 29. * — G. v a n d e, bode van Zeist op Utrecht, Krullclaan 7. •j- — G. v a n d e, schilder, Laan van B. en R. 29.
Scliaerweydor Boscli- en Villa-Park, Zeist. BOUWTEllItEIN TE KOOP.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer