Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0351 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
351
Thuerds Thee
168
♦Weert, G. G. van d e, oppasser, 2c Hoogeweg 63. * — Jr., G. G., v a n d e, scbilder, Molcnwcg 46. * — Sr., II. van d e, 2e Hoogewcg 67. — Jr., 11. van d e, bode van Zeist op Utrecht, • 2o Hoogewcg 67. * \y. J. van d e, timmerman, 2e Hoogeweg 71. W e e 8 & We i s s, firma van, grossiers, Broederpl. 37. T. 28. Weg, Mcj. A. C. W., van do, apothcck, Slotlaan 24. — Wed. A. D. van de, geb. II o o g e n d ij k N., * Slotlaan 24. W c g e r i f, mej. J., huishoudster, Utr.weg 35. Weiss, E., cm.-predikant, Broederploin 43. — E. II., winkelchef, Broederplein 33. *W e 1, A. van dor, timmerman, Driestlaan 27. — wed. J. van d c r, geb. Klomp M., O.Arnh.w. 109. * M. J. P., hotelhoudor Parkoord, Slotl. 49. T. 20. Wols, E., kruidenierster, van Reenenwcg 16. — E., kruidenierster, Siberie 21. * — E., rictdokkcr, Siberie 1. * — II., rietdekkcr, Siberie 8<*. WerdoB, mej. II., Jufforstraat 7. * W e r f f, J. van dor, wisselwachter, Odijkerweg 11. Wormeskerken, mej. A. M. van, Nooitgedacht 13. * C. v a n, kantoorbediende, Montaub.str. 25. * — G. v a n, behangcrsknecht, v. Doornw. 11. — Sr. G. J. v a n, kleermaker, le Hoogew. 5. * — J r . ft. J. van, kleermaker, le Hoogw. 5. — wed. H. van, geb. Kuiper J., 2o Hoogeweg 42. * — J. v a n, schildersknecht, v. Doornweg 3. * » — J. v a n, apothekersknecht, Jagorlaan 44. — mej. J. E. van, Nooitgedacht 13. — J. J. van, timmerman, Emmastr. 82. — J. W., smid, van Doornweg 11. * — P. v a n, echildcr, 2e Hoogeweg 42a. | — P. J. v a n, kruidenior, Nooitgedacht 92. — wed. P. J. van, geb. Krabke, J. A, winkelierster, Nooitgedacht 92. — W. J. van, smid, van Doornweg 11. Wernsen, C., winkolbediende, JufTcrstr. 20.- W e r s o n, C. A., stucadoor, Antonlaan 28. (5 Eli 11. riJPEH & Co., ZEIST. Gratis toezending van liet Woningblad B Vraag eu Aaubod".
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer