Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0359 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
359
..,! Thuerls Thee
172 .
De ondergcteckende verklaart bij deze te leveren zeer goede en vooral giftvrije Geemailleerde Goederen^ (2Is; PANNEN, EMIYIERS, SCHALEN en verdcr alles wat voor dagelijksch gebruik noodig is. Ook Lampen en Lampen-artikelen, Qas- e/2,01oei- licht, Waterleiding, enz. ' J. A. WISMAN, Jagcrlaan No. 16, ZEIST.
*W i b m a i), W., fabricksarbcider, cn bierhuishouder, Jagcrlaan 46. — geb. Mozar J. W., waschvrouw, Tompwcg 31. Wit, D. de, arboider, Siberiewcg 11. — wed. G. de, geb. Koolman W., Pompwcg 19. Withaar, E., arboider, Yoorheuvel 28. — II., arbeider, Scbapendrift 11. W o crd e k o in, C. van, arbeider, Austorlitz 31. — W. van, j) » 31. ♦Wolf, J., conducteur N. C. S. Slotlaan 46h. * Wolff, J. M. C., koetsier, Utr. weg 13. — J. A., muziekonderwijzer-organist der Br. kerk, 2e. Dorpstr. 53. W o 1 k, P. v a n der, arbeider zeepfabriek, Dold. weg 41. — wed. G. van der, geb Nieuwenhuizen W., Dold. weg 41. —- J. van der, arbeider zeepfabriek, Dold. weg 41. W o 11 a a r b, A., bierbrouworsknocht, Lombardsteeg 6. — G., arbeidor, 0. Arnh. weg 85. — J. W., loodgieter, Emmastr. 64. — wed. J. geb. Eenswouw, A. van, Lombardsteeg 6. ♦Wolleswinkol, C., kantoorbediende. Utr. weg 41c. — G., koopinan, Nooitgedacht 84. Wolleawinkel, Sr., II., Donkerelaan 7. I — Jr. H., kopcrslager, Laan van B. cn It. 4. * — Wm., kantoorbediende, Broederplein 21. * — Wr., kantoorbediende, Jagorlaan 8a. ♦Wolsak, H. W., bookhouder Antonlaan 13. (JEBtt. l'LU'EU & Co., ZEIST. Bouwterroin te koop in hot Scliaerweyder Bosch- en Yilla-Park.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer