Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0361 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
361
i
. •:> . i ' ' Vj-> ■ M. ■ '•'j ■
if . <1; ■\ • ■4« •; r*> « '1::
IS de fijnste kwaliteit.
173
-\V o 11 e r 8, G., commies der posterijen, 2e Hoogwog 53. + W . . d_e B W , 80a. — 1)., arbeider, Schapondnft 6. _ P., arbeider, Schaerweidelaan 8. _ W., arbeidcr, Koppelweg 11. ♦ Wiiaarda, G. H. v a n, gepensioneerde, Molenweg 2. Wtfk C. van, gemeente opzichter, Molcnweg 17a. _ wed H. S. v a n, gob. Scherpon.oe 1 Th , werkstor, Dricstlaan 8. «W ij k van Jurriaans e, N., Dijnselweg 37. •WHland, J. timmerman, Cronjelaan bZ. ♦ _ J. J., scliilder, Cronjelaan 5. ♦ J K., timmerman, van Doornwcg 7. _ wed. J. K., geb. Calboo S. Emmastraat 32. _ W., timmerman Krugerlaan 106. _ W ii m e r, L. C., chef Zeister macbiniefabrxek, Slotl. d8a. •wKickor, V. A, gem. veldwachter, Krugerlaan 98. Wijnand, Mej. A. & J., Huydecoperweg 4. *W u n a n d s, A., manufactuner, Voorhcuvel 1. — P., arbeider, Dijnselweg 35. W ij n b e r g e n, G. v a n, arbeider, Oude Arnh.weg . _ a van, werkstor, Schaerweidelaan 30. _ G*. v a n, arbeidcr, Oude Arnhemscbeweg lb. _ H van, arbeider, Oude Arnhemscbeweg 16. * - Sr., J. v a n koopman, Schaerweidelaan ii. * _ Jr., J. van, koopman,Oude Arnhemscheweg26. Wiinen, A, arbeider, kerkweg 12. * _ C., landbouwer, Waterigeweg 11. _ wed. C., geb. S e 1 d e n r ij k A., Huydecoperw. 1. 4- W., boerenknecht. Tiendweg 1. . -W ijn g dI n m a J A.° Broederpleta 23. '.£11 Vh. W, L ,VSfr:dS«h,, 2c Hoogew. 75 wSIWg, »o'd. D„ geb'. de Gra.ft W. E„ To,onl.28. D slagersknecht, Torenlaan 42. - L., Schildcrsknccht, Karpervijver 13. d'Yvoij van Hangest, baronesse, A. W D., Donk.laan 6. Schacrwcydcr Boscli-en Villa-Park, Zeist. BOUWTEltllEIN TE K00P.
* *
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer