Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0385 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
385
is de fijnste kwaliteit.
5 J. W. Goossen. 6 Mejonkvr. van Ilangest baronosso d'Yvoij. 7 Nieuwo Socicteit, J. G. Wilking. 8 Mevr. C. R. A. Sprenger. Van Doornweg. Links. 1 H. C. Klomp. 3 J. van Wcrmeskeikcn. 5 R. J. van Laar.. 7 J. K. Wijland. 9 II. Achterborgh. 11 G. van Wermoskerkon. 13 G. H. Smit. 15 G. Lammertsen. 17 19 II. van dor Zijden Jr. 21 II. van dcr Zijden Sr. 23 J. Kelson. 25 W. Th. ten Ham. Rcchts. 2 Wed. Dittmar. 4 A. Vcrweij. 6 W. G. M. van Florestein. 8 10 P. J. Arnoldt. 12 J. P. Geldof. 14 G. Nebbeling. > 16 Wed. D. Meskes. 18 J. B. Tewes. 20 C. J. Bos. 22 J. W. van Koningshoven. 24 T. Ockors. 26 B. .1. F. Charisius. 28 C. Achterberg. 30 C. Bergor. 32 Wed. J. van Dijk. 34 J. Buisman.
Dorpsstraat (Eerste). Links. I Kcrkgebouw van do Nederl. Herv. gemeente. 3 W. M. van Zanton. 5 Dr. C. Jonges. 5a II. F. Dunselman. 7 J. Willeinsen. 7 a Stal en koetshuis. 9 F. Elfrink. II G. van der Bosch, 11a W. K. Kraan en Jhr. Mr. L. M. Rutgers van Rozenburg. 13 C. Guldensteeden Egcling . 15 Gemcentehuis. 17 Mevr. do wed. Gildo- meester. 19 Mevr. Kuytenbrouwor. 21 Post- en Telegraafkantoor C. Burgersdijk. 23 Damea Snellen. 25 W. J. Reesink. 27 Stal en koetshuis. Rechts. 2 Mejuffr. A. M. Posthuma. 4 K. Boersma. 6 Adr. Meerdink. 8 J. J. van Zanten. 10 G. D. Elfrink. 12 Wed. J. Meerdink. 12a B. Montfrans. 12b J. Westerink. 14 Ds. Th. H. ISahuijs. 16 P. W. van Riezen. 18 II. Broodelet. ' 20 Ds. A. Couvee. 22 II. P. A. Wimmors en W. J. de Ileus.
Schacrweyder IIoscli- en Villa-Park, Zcist. 1J0UWTERREIN TE KOOP.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer