Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0018 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
18
F a L. G ADELL A A v T o :, he 6 8 v t 37 3of'
Alphabetische inhoudsopgave van het Adres- boek van Zeist 25 sten Jaargang 1929—1930.
Aannemersbond voor Zeist — Afd. van den . Ambtenaren v. d. Burg. Stand .... Apothekers Arbeiderspartij — Sociaal-Democratische Arb. Tooneelvereeniging „Tot steun in den strijd' Arbeidsbemiddeling en Werkloosheidsverzekering Arbeids- en Fabriekswezen .... Arbeidersvereenigingen Armencommissie — Algemeene. Arr. Rechtbank Autobusdiienstan Automobielclub, Kon. Nederlandsche Badinrichting, Gemeentelijke en Rijnders, Utr. weg Bakkerij- en consumptie-vereeniging „de Ster" Bakkerspatroonsvereeniging .... Banken Bank — Nederlandsche Banikvereeniging, Utreohtscihe .... Barbiers- en Kappersbond, Nederlandsche . Bartimeus, Christelijk Blindeninstituut a.d. Utr.we Begraafplaatsen Behangers, Stoffeerders, enz., (patroonsvereen.) Behangers, Meubelmakers, enz., Alg. Ned. Bond Behartiging van de Belangen van jonge meisjes Vereeniging tot Belasting — Plaatselijke . . . • • Belastingen-, directe, invoerrecihten en accijinzen Benzine-depots Bestuurdersbond —Zeister Bethanie Beurt- en veerschippers op Utrecht en Amsterdam Bevolking — Overzicht van den loop der . Bewaarscholen . Bedrijfscommissie Bioscope-commissie . Blindeninstituut — P. Alexanderweg Bloemisten patroons Vereeniging Boden en vrachtrijders Boekhandelaars . Boekdrukkerijen . Bosch en Duin, Vereeniging Bondshotels
78
Ned
Bladz. 70 10 29 72 61 71 70 70-75 38 35 31 55 20 en 21 76 70 21, 22 21 22 71 69 19 71 72 45 12—18 27 56—57 72 42 31 5-8 68 18 18 69 71 31 79 77 77 56
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer