Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0019 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
19
Gas- en Electrische Ornamenten
Bladz. Bond tegen het schenden en vloeken enz. ... 60 Bouwvereeniiging — Arbeidersbelang .... 74 Bond — Centrale — van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel, afd. Zeist 34' Bond van Christelijke politie ambt 36 Bond van Zeister Zangvereenigingen 63 Bouw- en Woningjbureaux Ass. en Hypotheken ... 22 B o uwver een igingen . 71, 74, 75 Bouw- en Woningtoezicht 19 Bouwvakarbeiders 72 Brandwezen 37 Buitenverblijf N. V. Het 22 Bureau voor arbeidsrecht, R. C 76 Burgemeester 10 Burgerlijk Armbestuur 38 Burgerlijken Stand — Ambtenaren van den ... 10 Burgerwacht, Zeister '. . . 21 Buurt-Spoorweg Mij. — Nederlandsche .... 30 Bouw- en Woningbureau 22 Buurtvereenigingen 24 Bijbelgenootschap — Nederlandsch 52 Bijenteelt, Ned. Ver. voor 71 Caecilia, Muziekvereeniging 61 Christ. Geref. Gemeente 49 Christelijke belangen — Vereeniging .... 52 Classikaa! kerkbestuur 46 Centraal genootschap voor kinderherstellingsoord . . 39 Commissie 'M. 0. ©n L. 0 19 Commissie — Plaatselijke (Art. 86 Ongevallenwet) . . 28 Commissie van aanslag rijksinkomsten-belasting . . 28 Commissie van toezicht Arbeidsbeurs .... 18 Commissie van voorbereiding 18 Commissie Ziekenverpleging 18 Con Amore, dubfoel mannenkwartet 62 Concertzaal N.V. Figi 61 Concordia — Cooperatieve Levensverzekering Mij. . 76 Consultatiebureau voor zuigelingen 39 Coop. Inkoop Vereeniging 70 Crediet Vereeniging — Gtld 22 Dagelijksch bestuur der gemeente Zeist .... io Dienstplidht 28 Dieren — Ned. Vereeniging tot bescherming van . . 46 den Dolder — Vereeniging 77 „Dorcas" — diaconale naaivereeniging .... 68 „Dorcas" — Chr. Naaivereeniging Zeist en Soesterberg 68 „Dorcas" — Geref. Meisjesvereeniging .... 42 Drankbestrijding 59 Drogisten 30 Eeredienst 46, 387 Electrioiteits Maatsohappij, Afd. Zeist .... 20 Eerste Kamer der S. G 9
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer