Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0020 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
20
F a L. GADELLA A Vo T ""of 1
Bladz. Esperantisten Vereeniging 58 Evang. Broedergemeente 49 Excelsior, Muziekgezelschap, den Dolder ... 62 Fabrieken, enz 77 Fanfarecorps „Erica" ....... 61 Financieele instellingen . 21 Floralia — Vereenigingen 25 ■ Forensen —• Bond van 73 Fotografenclub — Zeister Amateur 75 Fruitteelt afd. Zeist 64 Frysk Selskip 44 Garagahouders 56 Gasbedrijf 20 Gasfabriek — Woningbouw der Vereeninging van ambte- naren, enz 71 Gedeputeerde Staten van Utrecht Geitenfokvereeniging ^0 Geheelonthoudersvereenigingen 59, 60 Gemeente-bestuur — Naamwijzer van het ... 10 Gemeente-Geneesheeren ....... 19 Gemeente — Kom der ....... 11 —12 Gemeenteraad — leden van den ..... 10 Gemeente Slacihtplaats ....... 19 Gemeente vroedvrouw ....... 19 Gemeentewerken — Openbare ...... 19 Geneeskundige dienst . . 19 Geneeskundigen te Zeist 29 Geref. Janged. Verbond 51 Geref. kerk. 48 Geref. Gemeente 49 Geref. bond tot verbreiding enz. (afd. Zeist) ... 55 Gero Harmonie — Mannenkoor — Gymnastiekvereen. „ Tooneelvereeniging 63 Gezondheidscommissie 29 Glasverzekering 27 Gouverneurs van Curasao, Ned. O. Indie en Suriname . 9 Grafische bond, Ned. Chr 73 Groene Kruis, Afd. Zeist 40 — Grondcrediet N. V. — Zeister 22 Gustaaf Adolfvereeniging 53 Gymnastiek vereenigingen 57 Handelscursus — 3 jarige — 65 Handels- kantoor- en winkelbed. — Bonden van . . 73 Handelsvereeniging — Zeister 65 Harmonie — Koninklijke (Zeister Muziekgezelschap). . 60 Harmoniegezelschap „Oefening baart kunst" ... 61 Heide-Mij. — Ned 64 Heilgymnastiek en Massage, Inrichtingen voor . . 30 Hondenbelasting 18 Hooge Collegien van Staat 9 „van Hoogstraten", Ghr. Arb. Vereen 74
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer