Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0021 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
21
RACHELS ■ HAARDEN = FORNUIZEN VOOR KOLEN, OAS EN ELECTRISCH
Bladz. Hoofdbestuur van den Ned. Mil. Bond ... 40 Hoofdstembureau 11 Hotels 386 Hout-,Bouw- en Meubelindustrie 78 Huisvrouwen — Ned. Ver. van 39 Hulpvereeniging der Utr. Zendingsver 52 Hypotheekbanken 22 Imkersbond, Ned. — Afd. Zeist 71 Indirecte Belastingen . 27 Industrie- en Huishoudschool 21 Industrie 77, 78 Instellingen van openbare dienst 27 Instellingen op Christ, gebied 50 Johannes Stichting . 45 Jonge meisjes — Ned. Ver. tot behartiging v. d. belangen der 45 Jongelingsvereenigingen 50 52 Jomgensc'lubs . 51 Jongenspatronaat (St. Aloysius) ..... 54 Kamer van Koophandel 21 Kamer van Toezicht op het Not. Ambt .... 37 Kantongerecht ......... 35 Kerken — Aanwijzing der ....... 337 Kerkelijke Kiesvereenigingen ...... 54 Keuring van vee, vleesch en visch. .... 19 Kiesvereenigiingen — Anti Rev. —• R. C. — Vrijz. Dem. — Christ. Hist, en Vrijheidsbond ..... 53 54 Kinder-Herstelling- en Vacantie kolonies — Centraal genootschap voor 39 Kinderheim 45 Kinderhulp 45 Kleedingindustrie . 72 Knapenvereenigiingen 50en52 Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde ... 64 Korfbal vereen., Zeister, de T.O.V.ers ... 58 Kosmos — Verzekeringsbank 23 Kraamvrouwen — Vereeniging tot hulp van behoeftige. 39 Kruideniersvereeniging 70 Kruisverbond 60 „Kunst na arbeid" (arbeiders zangvereeniging) . . 63 Kynologenclub 37 Landbouwbank 22 Land- en Tuinbouw 63 Laiw,n tennisclub, Zeister, D. O. M. 1. . . . . 58 Leeszalen en Bibliotheken 25, 76 Leger des Heils 50 Lyceum met Internaat (Christ.) 66 Maatschappij tot Nut van 't algemeen — Departement Zeist der 22 Macht van het kleine — afd. Zeist der vereeniging de 42 Makelaars 23
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer