Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0023 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
23
^ — Complete Badkamer-inrichtingen
de
Ongevallenverzekering .... Ons Leesgezelschap ..... Ontsmettingsdienst „Onze Vloot" — Kon. Ned. Vereeniging . Openbaren Dienst, IinsteMi-ngen van . Opentoare Leeszaal ! . Orde v. d. Ster van, ihet Oosten . Oranjevereeniging Padvinders — Vereeniging De Nederlandsch Patrimonium — Chr. werkl. Verbond. Patroonsvereenigingen .... Petrus Canisius, Gel oof ©m Wetenschap . Philanthropische Instellingen enz. Philatelisten vereeniging .... Platte Grond van Zeist .... Pluimveevereeniging Politiebond — Alg. Ned. Politie — Rijks- en Gemeente . Politievereeniging — Zeister . Politiehondenvereemigingen Pontschool, Kantooropleiding . Postduivenvereenigingen Post- en telegraafkantoor — Zeist, Huis ter Heide Dolder Postfanfare Propagandaclub — R. C Prins Alexanderstichting — Instituut voor B1 Pr. A. weg 78. Protestantenbond — Afd. Zeist-Driebergen va Provinciaal bestuur van Utrecht Provinciale Staten van Utrecht . Provinciaal kerkbestuur .... Publieke vermakelijkheden Raad van Arbeid Raad van Beroep Raad van Beroep — Centrale . Raadscommissien Raad van State Radiovereeniging, Zeister .... Recherche, advies- en informatiebureau Rechtswezen Reciteerclub „Da Costa" .... Reciteervereeniging — Christ. . Registratie en Domeinen .... Ring Tienhoven Roode Kruis — afd. Zeist van het Ned. . R. C. Fonds tot Bestrijdiimg der kosten van Ziekenihuis- verpleging R. C. gemeente R. C. Vrouwenbond R. K. Jonge-Vrouwenbond ....
den
de
Bladz. 28 26 19 41 27 25, 76 53 24 59 74, 75 70 43 38 59 80b 46 36 35 36 36, 37 257 59 31—35 61 54
69 50 9 10 46' 54 28 28 28 18 9 63 37 35 52 62 28 46 40 44 48 43 44
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer