Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0024 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
24
AF^trT T A A Voorheuvel 37 Zeist Tel. 68 en 308
Bladz. R. K. Ver. tot bescherming van meisjes in Nederland 44 R.K. Wijkverpl. „Het Wit-gele Kruis" .... 44 Rijksbelastingen 27 Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes .... 44 Rijkstelefooncel 33 Rijksverzekeringsbank 28 Rijwielpadvereeniging U. M. 0 57 Rijwiel- en Motonherstellers 56 Sanatorium 43 Schaak- en Damclub 57 Schakei — de 39, 59 Schatters — Localiteiten kleinhandel sterken drank . . 18 Schattingscommissie 28 Schattingscommissie Grondbedrijf 18 Schietvereeniging „Zeist" 41 Scheidsgerecht gem. Werklieden 18 Schildersgezellenbond — Ned 72 Schoenmakersvereeniging 70 Scholen — Aanwijzing der 388 Schoolverzuim — Commission tot wering van ... 67 Schoolwerktuinen — Vereeniging 67 Schoolvoeding, enz 68 Scholen voor Lager en U. L. O. onderwijs — Bijzondere 66—67 Scholen voor Lager en U. L. O. — Openbare ... 66 Secretarie — Plaatselijke 11 Secretaris 11 Slaohthuiscommissie 18 Slagersvereeniging 70 Sociaal Consultatiebureau 00 Societeiten 54 Spoorwegen, Nederlandsche 30 Spoor- en Tramwegpersoneel — Ned. ver. van . . • 73 en 76 Sport 55—59 Sportpark, Vereeniging 57 St. Aloysius, Jongenspatronaat 54 en 76 St. Caecilia, Meisjes Zangvereeniging .... 43 St Eloy 76 St. Franciscus van Assisie — Bond van Handels- kan- toorbed 73 St. Jozef — Afd. Zeist der R. C. vereeniging, enz. . 75,76 Staatspensioneering •— bond voor (Afd. Zeist) . . . '54 Stalhouders 79 Stemdistricten 11—12 Stoomwezen — Rijkstoezicht op het 70 Tehuizen voor Militairen 41 Tehuis voor ouden van dagen 52 Telephoonnet 34 Tesselschade — Vrouwenvereeniging 44 Toezicht op maten en gewichten 28 Toezicht op de Spoorwegdiensten — Rijks ... 30 T ooneelvereenigingen 62
F a L
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer