Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0025 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
25
Gecombineerde ktmf.nfof
KOLENFORNUIZEN
Toonkunst — Maatschappij tot bevordering van . Tramdienst Tuberculose — Vereeniging tot bestrijding der Tuinb. en Plantk. — Afd. Zeist der Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw Wintercursus — Afd. Zeist der Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde .... Tuinbouw en Plantkunde, afd. Huis ter Heide . Tuinbouw Onderlinge — de Tweede Kamer der S. G Typografenbond Uitgevers Uitspanningen Unie — Locaal comit§ der Utr. Golfclub „De Pan" Varkensverzekering Veeartsenijkundig Staatstoezicht .... Veeverzekering, Nieuwe Onderlinge Zeister Verbruiks-Vereen. „de Eendracht" — Coop. . Vereeniging Bosch en Duin Vereeniging den Dolder Vereeniging tot bestrijding der tuberculose Vereeniging tot bevordering der belangen van slech hoorenden Vereeniging tot duurzame verpleging van verwaarloosc kinderer, Vereen. tot opv. en verpleging van half verweesde enz Vereen. voor Volkenbond en Vrede .... Vereeniging Vreemdelingenverkeer .... Verloskundigen Vermakelijkheden — Publieke Verzekering Maatschappijen Villa's enz. — Naamlijst van Voetbalclubs Volkenbond en Vrede — Vereeniging Volksbond tegen Drankmisbruik Volkshuiisvesting, Vereen. tot verbetering van . Volksonderwijs, Zeist en den Dolder . Volksweerbaarh eid — Vereeniging (afd. Zeist) Voogdijraad te Utrecht Voorwaarts Vrachtrijders van Zeist op Utrecht .... Vreemdelingenverkeer — Vereeniging Vrouwenbond — Ned. Christ Vrouwenvereeniging Vrouwen Vredebond, Alg. Ned. Vrouwenclub S. D Vrije Universiteit Waterleiding — Afd. Zeist der Utr sVaterleidingstations Waterschappen Weeshuis — Protestantsch
Bladz. 60 30 30 64 65 64 64 9 73 77 54 69 57 70 30 70 75 77 77 30 40 45 45 40 24 30 55 26 390-407 58 40 59 77 68,69 41 43 61, 72 31 24 43 38 40, 43 72 48 21 38 23 52
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer