Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0034 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
34
F a L. G ADELLA A v T:, h T:,?3 Z of'
W. de Vink. Buitengewoon lid Jhr. Mr. K. J. Schorer. Vergadering: Dinsdag voorm. 11 uur. Provinciale Staten. 41 leden. Leden te Zeist woonachtig: L. Adriaanse (A.R.), Mevr. H. B. Bak-
huis-Wolters (S.D.A.P.) en Mr. Q. A. Diepenhorst (A.R.). De Staten van Utrecht (41 zctels) tellen 11 R.C.; 7 Ant. Rev.; 6 Chr. Hist.; 8 S.D.A.P.; 4 Vrijh. Bond; 2 Vrijz. Democraten; 2 Staatkundig Ge- ref. Partij; 1 m. u.
NAAMWIJZER van het Gemeentebestuur, Rijks=, Qemeente- en Particuliere Instellingen, Maatschappijen, enz.
Dagelijksch Bestuur. Mr. C. J. Baron van Tuyll van Se- rooskerken. Burgemeester, benoemd in 1919. B. Balhuizen, wethouder. Mr. F. M. Q. v. Walsem, wethouder. Burgemeester en Wethouders ver- gaderen in den regel tweemaal per week. (Dinsdag- en Woensdagmid- dag). Verdeeling der werkzaamheden tus- schen de leden van het Dagelijksch Bestuur. Burgemeester. Algemeene Zaken. Gasbedrijf. Spreekuur: iederen Maandag van 11 uur voormiddag tot 12 uur, ten Raad- huize, kamer no. 16. Mr. F. M. G. van Walsem, wethou der, meer bepaaldelijk belast met de zaken betreffende de gemeentebedrij- ven, publieke werken, keuringsdienst en woningbouw. Zitting ten Raadhuize kamer no. 12 — Woensdag van 11 tot 12 uur. B. Balhuizen, wethouder, meer bepaalde lijk belast met de onderwijszaken, fi- nancien en volksgezondheid. Zitting ten Raadhuize kamer no. 12 — Zaterdag van 11 uur voorm. tot 12'/2 u ur nam. Leden van den Gemeenteraad. (Aftreding heeft plaats om de vier jaar, le Dinsdag van Sept.). De Raad bestaat uit 17 leden nJ. de heeren.
L. Adriaanse, B. Balhuizen, S. G. T. Bendien, Mr. F. A. Beunke, P. Bo- beldijk, J. Bode, G. van den Brink, W. Dieterich, G. H. Fygi, G. F. Geijten- beek, J. C. Louwerse, Mevr. A. van Hoogstraten Schoch, F. H. C. Jansen, J. H. van Lonkhuijzen, D. J. van Nieu- wenhuizen, Jhr. Mr. F. van de Poll, Mr. F. M. G. van Walsem. De gemeenteraad telt: A. R. 4; R. C. 2; S. D. A. P. 4; Chr. Hist. 2; Geref. Staatspartij 1; Vrijheidsbond 2; Middenstand 1 en 1 niet aangesloten. Ambtenaren van den Burgerlijken Stand. a. L. Adriaanse, ambtenaar belast met het voltrekken der huwelijken. plaatsvervangers b. De Burgemeester en de Wethouder, Mr. F. M. G. van Walsem. a. A. H. van Tel ling en Sr., ambtemaar i belast met alle overige werkzaam heden. plaatsvervangers- b. H. van den Ham. c. G. J. Hungerink. d. J. Schep. Zegel en registratie der extracten uit de Registers van den Burgerlijken stand. Extracten zijn thans ingevolge art. 32 6° der zegelwet 1917 vrij van ze-
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer