Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0043 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
43
Gecombineerde kolenfornuizen
19
Commissie toezicht M. O. Dr. N. J. Singels, Ds. R. Bartlema en A. U. Crommelin. Commissie L. 0. Mr. F. M. G. v. Walsem, J. F. Ar- bous, B. Ferman, J. Mulder en
Geneeskundige dienst. Gemeente-Geneesheeren. Voor Zeist (verdeeld in wijk I en II): Dr. L. W. H. Tjeenk Willink, Med. Dr.-arts en W. van Loghem, arts. Voor de buurtschap Austerlitz: A. E. Hermans, arts te Driebergen. Voor de buurtschap den Dolder: Dr. F. D. Kolff van Oosterwijk. Volgens de verordening op den geneeskundigen dienst zijn de geneesheeren tevens belast met het medisch-hygienisch schooltoezicht en met het verrichten der gratis vaccinatie en der dood- schouw. Mej. F. Walburg, gemeente-verlos- kundige. Gemeente Slachtplaats a/d Bergweg nr. 101 b—101c. J. L. Petten, directeur. M. Yff en C. Pronk, keurmeesters. Adm. ambt. I. de Kloe. Werklieden: C. Rijnberge en A. J. v. Maren. Voor de keuring van waren ressor- teert de gemeente Zeist onder Utrecht.
Begraafplaatsen. Belast met het toezicht op beide be graafplaatsen: C. Smitskamp, bloemist. Oude Algemeene begraafplaats. T. van de Kamp, doodgraver. Nieuwe Algemeene begraafplaats. J. van Bokhorst, doodgraver. H. Wijnands, ass. doodgraver. Bijzondere begraafplaats der R. C. gemeente. J. A. Greven, doodgraver. Bijzondere begraafplaats der Evang. Broedergemeente.
T. van Rheenen, doodgraver. Bijzondere begraafplaats van de Ned. Herv. gemeente te Austerlitz. E. van Gooswilligen, doodgraver. Bijzondere begraafplaats aan den Dol- derschen weg van den heer Chr. Plei- nes. W. van der Meij, doodgraver. Bijzonder Begraafplaats te Huis ter Heide a. d. Amersf.weg 56 der Johan- nesstichting. Gemeentewerken. Kantoor: voormalig Raadhuis, le Dorpsstraat 15. Geopend iederen werkdag van 10—* 11 uur voormiddags. J. Meerdink, gemeente-architect; A. van der Velden, L. H. Drapers en A. Andre, opzichters; S. P. P. de Man, teekenaar; P. H. Gerbel, bur. ambte- naar; P. v. Tellingen, klerk; H. C. Boogaart, (tijd. klerk); C. Smitskamp, opzichter der plantsoenen, parken en begraafpl; E. Kruiswijk, werkb.; J. F. Hilligehekken, P. J. Eindhoven, W. Gerritsen, B. de Wit, B. Kuus, D. v. d. Lagemaat, C. v. d. Waerdt, J. de Kruijf, E. J. Geijtenbeek, C. Velthuizen, T. van Lunteren, D. van Nimwegen, W. van der Kraak, J. Dijkhorst, G. van Schoonhoven, H. v. d. Kamp, J. Ver- beek en G. Meerwijk, straatreinigers en wegwerkers; R. Pul, tuinbaas; C. Brouwer, E. Kruiswijk Jr., B. de Wit, Chr. Brink, J. Dunsbergen, Th. Schaap, E. Kuus, A. Swart en F. Smit, werkl. i. d. plantsoenen; H. J. Schenk ,badmeester, H. Wels, tim- merim., H. M. Kruiswijk, sdhilder; A. Breevaart, boschbaas; H. A. Lam, we r km an in het bosch. T. v. d. Kamp, doodgraver oude begraafplaats; J. v. Bokhorst, doodgraver Nieuwe Be graafplaats; H. Wijnands, A. v. Rem- merden, werklieden op de nieuwe Be graafplaats. Bouw- en woningtoezicht en ontsmettingsdienst. Kantoor: voorm. Raadhuis, le Dorps straat 15.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer