Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0044 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
44
F a L. G ADELL A A^ 6 u 8 v t 37 3 of'
Qeopend elken werkdag des voorm. van 9—10 uur. C. van Wijk, hoofdopz. en H. Wij- ma, opzichter; H. R. Tenkink, opz.
Werksters scholen. P. Bos, School Prof. Lorentzlaan; J. J. Vierkant, school le Hoogeweg; J. de Meijere-Bijdekellen, school Bergweg; Wed. G. van Oinkel, school Austerlitz, W. Klomp, school Choisyweg, A. Fox- van Zeitveld, school te den Dolder.
Gasbedrijf der Gemeente Zeist. Kantoor aan de fabriek. Geopend van 8'/2—5 uur. Telef. int. no. 6 en no. 45. Commissie van bijstand in het beheer. De Burgemeester, Voorzitter. Leden: Jhr. Mr. F. van de Poll; D. J. van Nieuwenhuizen en J. H. v. Lonk- ■huijzen. P. Hijdelaar, Directeur. D. Geldof, opzichter-werkmeester, H. L. van Loenen, opzichter fitterij en straatverlichting; A. H. C. Uittenbo- gaard, opzichter fitterij en straatver lichting buitengemeenten. Administrate: A. C. C. Roos, admi- nistrat.-kassier; D. van der Woerdt, le boekhouder- plaatsverv. kassier; W. Polder Jr. boekhouder; C. Achterberg H. v. Tellingen, C. Kastelijn, le kler- ken; A. J. D. van 't Hoenderdaal, le klerk-magazijnmeester; T. Zuurbier, loketklerk; Mej. J. C. Beck, Stenotypis- te; A. H. Veenhoven en E. G. J. Pol- man, 2e kierken; W. Verweij, D. Troost, H. L. Mica en H. Klomp, schrijvers; J. P. N. Bos, telefonist; G. v. Eck, kantoorjongen; G. H. van de Top, H. v. Tellingen, A. M. Huisken, W. A. Maarseveen en G. v. Tellingen, meteropnemers geldophalers. Werklieden: J. C. Bleijerveld, C. H. Hildebrand, J. B. v. d. Berg, A. Zan- stra, machinisten; D. J. van Sonderen, R. Koetsier, R. de Haan en S. Bos voorlieden-stokers; A. Bos, G. Zeijp- veld, H. Wailenburg en W. van Es,
gasstokers; A. P. Jutte, electricien- bankwerker; R. Veldhuizen, smid; K. Zuurbier, le fitter te Doom; G. Boer- sma, le fitter te Rijsenburg-Drieber- gen; W. Nieuwenhuizen, le fitter te De Bilt; L. Meijer, W. A. C. Verruijt, J. Rikse en C. Goettsch, le fitters; J. A. A. Leenards, J. Hildebrand, J. P. Smeele, H. Rikse, J. M. Versteeg en W. v. Tellingen, 2e fitters; G. Bakker, fabr. fitter; W. de Koning, mesel.; G. v. Nieuwenhuizen, A. v. Denderen, D. J. v. Sonderen en G. Ouderdorp, stoom- en zoutstokers; M. Pos, cokes afgever, A. E. van Denderen, zuiver- huiswerkman; A. Renes en G. C. Kou- dijs magazijnknechts; G. Klomp voor- man terreinwerker; J. Vonk, timmer- man, G. Smit, cokesbezorger; J. Velt- huizen, H. van Stormbroek, W. Vos -Th. Lodewijk, P. Koudijs, G. Velthui- zen, H. Aalten en A. v. 't Klooster, ter- reinwerkers. Straatverlichting: M. v. Ee, W. E. Enkelaar, R. Geij- tenbeek lantaarnpoetsers; R. Aalten, J. W. Overhorst, G. v. d. Berg, W. A. Klomp, W. van Barneveld, G. Struve en A. Aalten lantaarnopstekers. Electriciteitsmaatschappij Afd. Zeist. Kantoor tijdelijk aan de Gasfabriek. Geopend van 8'/ 2 —12 en van iy 2 — 51/2. Telef. int. nr. 1062. E. W. Stakman, bedrijfschef; J. G. Denekamp, klerk; T. M. Cator, jongste bediende. Werklieden: A. Strietman, electro- momteur; W. v. d. Ber.g en A. F. Kuij- pers, kabelmonteurs; "G. J. M. Ver steeg en J. C. Lodewijk, werklieden- gravers.
Badinrichting Lokaal a. d. gasfabriek geopend : Voor mannen : Woensdag 6.30—8.30 n.m., Vrijdag 8—11 uur v.m. 4—8 uur n.m., Zaterdag 3—8.30 n.m. Voor vrouwen op Woensdag 3—4.30 n.m., Donderdag 3—8.30 n.m. Vanaf een V2 uur voor sluiting wor-
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer