Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0046 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
46
Fa! A P\Cf T A A Voorheuvel 37 Zeist A-" va/-\L/EjLiL./-\r\ Tel. 68 en 308
N.V. Geldersche Credietvereeniging. Kantoor: le Dorpsstraat 3 Tel. No. 147 en 405. Directeur: Jhr. Mr. K. J. M. Huyde- coper.
Utrechtsche Bankvereeniging. Kantoor Zeist, Slotlaan 46. Directeur: Anton M. de Leeuw.
Middenstandsbank. Kantoor Zeist, Jufferstraat 3. Directeur: A. J. Dengerink.
De Landbouwbank te Utrecht. Oudegracht b.d. Drieharingstr. 113. Telefoonnummer 381. Directie: J. B. de Beaufort en N. C. de Ruijter. Agent voor Zeist en omstr.: W. A. ten Katen, 2e Dorpsstraat no. 41.
Amsterdamsche Hypotheekbank. Gevestigd te Amsterdam. Vertegenwoordiger: F. H C. Jansen, Krullelaan 25, Zeist, Tel. Nr. 468.
Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland te Rotterdam. Vertegenwoordiger: H. W. Buys, Bergweg 71, Zeist.
Nederlandsche Hypotheekbank. Gevestigd te Veendam. Vertegenwoordiger: D. E. Huender, notaris te Utrecht.
N.V. Het Buitenverblijf in Nederland. Landgoederenbureau. Woning- en Assurantie-kantoor. Fr. v. d. Puttelaan 2—4 Zeist, Tel. no. 60.
Directeuren: J. A. Metelerkamp en H. J. G. Haitsma Mulier.
Woning- en Assurantiekantoor, Hypotheken, Slotlaan 45. B. Balhuizen, beeedigd makelaar.
Bouw- en Woningbureau, Ass. en Hypotheken. Kantoor van vaste goederen, Fr. v. d. Puttelaan 20. H. G. v. Sliedrecht, toeeedigd make laar.
Woning en Landgoederenbureau Kotting. Kantoor Donkerelaan 18, Tel. 868. Spreekuur van 9—6 uur.
Woning- en administratie-bureau. J. Koster. Hypotheken, assurantien en credieten. Nic. Beetslaan 43.
N. V. Zeister Grondcredietbank. Opgericht April 1927. Statuten Kon. goedgekeurd. Commissarissen: K. F. van den Berg oud-directeur der Javasche bank, pre sident; A. Donker; L. D. Baron van der Goes van Dirxland; F. Labouchfe- re; Jhr. C. J. Laman Trip; Jhr. C. A. de Pesters en Dr. F. M. G. van Wal- sem alien te Zeist. Directeur: H. W. Buijs, Zeist, Berg weg 71, Tel. 852. Verstrekt Bouwcredieten, Hypothe ken en assurantien.
Maatschappij tot nut van't Algemeen Departement Zeist. Dr. L. W. H. Tjeenk Willink, voorz.; Mr. H. C. Beijerman, vice-voorzitter; C. F. H. Kloikke, Secretaris; B. Fer-
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer