Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0051 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
51
Complete Badkamer-inrichtingen
27
A. Lagerweij, agent der Brandassu- rantie Maatschappij „de Salamander" te Amsterdam (Brand en Inbraak). Joh. Meerdink, agent der Alg. Utr. Brandw. Mij. te Utrecht. H. J. van Nie, agent der Brusselsche Mij. tegen Brandwaarborg. H. Polman, in Assurantien, Huydeco- perweg 19, Agentschappen van As surance Maatschappij de Nederlan- den van 1845, te 's-Gravenhage, Brand- en Inbraakverzekering. — Eerste Rotterdamsche te Rotter dam, Ziekte en Ongevallen Verz. Mij. — Levensverzekering Mij. „Kosmos". — Nering Verzekering Mij., te Amsterdam. — Amsterdam- sche Olas Verz. Maatschappij „de Atlas", te Amsterdam. J. F. Stolk, t. d. Dennen 19, Zeist,agent voor Zeist en omstr. van de 's Her- togenbossche Brandwaarb. Mij. van 1841. J J. van Straalen, Hoofdagent Ned. as- surantie Cie, tegen Brandschaden. F. J. van Norden, Jacob v. Lenneplaan 2 —• Vertegenwoordiger van Brand- verzekering — Arnh. Verzekering Mij. tegen Brandschade te Arnhem — firma van Veeren, Heerengracht Amsterdam — Nederl. Lloyd te Am sterdam — Rotterdamsche Beurs — Lippmann en Moens te Rotterdam. Ongevallenverzekering — H. A. V. Bank, Schiedam. — Levens verzekering Kosmos Zeist. — Glas- verzekering Saestum Zeist. — Stormschade verzekering Nederl. Lloyd Amsterdam. Levensverzekeringen. B. Balhuizen, agent der Amsterdamsche
Maatschappij van Levensverzekering te Amsterdam. A. Bonthuis, agent der Algem. Maat schappij van Levensverz. en Lijfrente te Amsterdam. C. H. Hoogstraten, agent der Neder- landsche Levensverz.-Bank te Am sterdam. „Kosmos"; Verzekeringbank. Maat schappij van Levensverzekering, Lijfrenten, Pensioenen, enz. J. van Zeist, agent der Cooperatieve Levensverz. Mij. „Concordia". W. J. Veen Jr., agent der N.-Brabant- sche Maatschappij van verzekering op het leven, gevestigd te Waalwijk, opgericht 8 Maart 1843. W. Westphal, agent der Nationale Levensverz. bank te Rotterdam. J. J. Vos, agent der eerste Hollandsche Levensverz. Bank te Amsterdam. M. A. Annot, agent Mij. „Mercurius", te Schoorl, voor Rijwieldiefstal; Nieuwe Eerste Nederlandsche Ver zekering; Ongevallen, Motoren, Auto's, Wettelijke aansprakelijkheid. enz.; Mij. „Boerhave", te *s Gra- venhage, Ziekte verzekering.
Glasverzekering-Maatschappij „Saestum," Zeist. Krullelaan 25. Telef. Int. no. 468 Postrek. no. 41284 Commissarissen: A. J. Dengerink; F. van Tellingen en G. Leijte. Gedeiegeerd Commissaris: A. J. Den gerink. Directeur: F. H. C. Jansen.
Instellingen van Openbaren dienst. Directe Belastingen, Invoerr^chten en Accijnzen. Directie: Utrecht, Janskerkhof 13a. Directeur: W. J. P. R. van Ebben- horst Tenbergen. Inspectie te Zeist: Woudenb.weg 42.
Hoofd: De Inspecteur, D. J. Gautzsch; Toegevoegd: Tijd. Inspect., Mr. H. C. Beijerman. Personeel administratieve dienst: Adj. Comm., R. van Essen (chef); Adj. Comm., A. Suidema; Rijksklerk:
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer