Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0053 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
53
Baden, Geysers, Waschtafels
29 vallenwet), voor de gemeenten Zeist, de Bilt, Maartensdijk, Bunnik, Odijk, Werkhoven, Driebergen, Rijsenburg, Doom, Langbroek, Cothen, Wijk bij Duurstede, Leersum en Maarn.
Gezondheids-Commissie voor Zeist c.a. Zetel te Zeist. Voor de gemeenten Zeist, Rijsen burg, Driebergen, Doom, Maarn, Wou- denberg, Renswoude, Veenendaal, Rhe- nen, Amerongen, Leersum en Bunnik. J. L. Petten, te Zeist, Voorz.; Leden: M. G. N. le Heux arts te Doom; J. J. v. Straalen; N. Kortlandt Jr.; D. v. Zanten; Th. Stuivinga, alien te Zeist; W. Waller, arts, te Rhenen; J. G. Kets, arts, te Veenendaal; P. A. Stuyven- berg, bouwkundige, te Veenendaal; Mr. F. A. Beunke, te Zeist, secretaris. Geneeskundigen te Zeist. Dr. L. W. H. Tjeenk Willink, ge- meente-geneesheer voor Zeist II en bui- tenwijken -— W. van Loghem, arts, gem. geneesheer voor Zeist I — voor de Buurtschap Austerlitz, A. E. Her mans, arts te Driebergen — voor de Buurtschap den Dolder, Dr. F. D. Kolff van Oosterwijk — P. A. C. H. Ph. A. Scheffelaar Klots, arts — Dr. D. Schermers — N. A. Kortland Sr., arts — S. G. T. Bendien, arts — Jhr. Dr. A. P. van Lidth de Jeude -— Dr. C. W. Scheffer, geneesheer-direct. van het Christ. Sanatorium — Mejuffr. J. G. Klomp,-arts, Chr. Sanat. •— Mej. J. C. van den Bergh, arts — T. Broeksmit — J. M. O'breen — Dr. A. Starcke — H. S. v. d. Lee, arts — C. A. Bou- man, arts, Bergweg 61 — H. Postfna, gen. v. h. Rijksopv.gest. — N. Kort landt Jr. arts — Dr. C. F. Engelhard, geneesheer-direct. der stichting W. A. Hoeve, Dolderscheweg 160 — Dr. P. Th. Bok (W. A. Hoeve) ■— Mevr. Post van der Molen geb. Sweep, tand- arts — G. M. Stolte, mondarts C. O. de Vries, tandarts — J. J. Griffijn, tandarts ■— Mevr. C. M. Verschoor— Isebree Moens, tandarts, G. J. Acker, tandarts - J. Ockers - Dr. C. Verloop, tandartsen - C. F. Brix, arts - G. J. de Bruijn, arts — W. j. de Haan, arts —
J. C. Boswijk, arts en Dr. E. J. C. Bur- kens. Uren waarop de geneesheeren voor het publiek te spreken zijn: S. G. T. Bendien, 's morgens van 9—10 en des nam. van l/ 2 —3, Huy- decoperweg 2. N. A. Kortlandt Sr., 's morgens 8 uur en des nam. \y 2 uur. Jhr. Dr. A. P. van Lidth de Jeude, 's morgens 8/ 2 —9'/ 2 en des nam. van 1—2 uur. W. van Loghem, arts, 's morgens van 8—9 en des nam. 1—2 uur. H. Postma. N. Kortlandt Jr., 8 uur en 1.30. J. M. O'breen, van 8—9 en 1—2 uur. H. S. v. d. Lee, van 8—9 en van 1—2 uur. C. A. Bouman, arts, Bergweg 61, van 8—9 en van 1—2 uur. P. A. C. H. Ph. A. Scheffelaar Klots, Huydecoperweg 13. Aan den Dolder — Dinsdag, Donder- dag en Zaterdag van 11—12 uur. Dr. F. D. Kolff van Oosterwijk. Dr. C. F. Engelhard, geneesheer-dir. der stichting W. A. Hoeve, Dolder scheweg 160, algem. praktijk 1.30— 2 n.m, Vrouwen en kinderziekten 2— 2.30 n.m.; apotheek. G. M. Stolte, 1 uur nam., alle werk- dagen behalve Donderdag. Alle werkdagen: Dr. L. W. H. Tjeenk Willink, 's morgens van 8—9 en des nam. van 1—2 uur; (Armenpraktijk 's morgens van 8—9 uur.) Spreekuur Tandartsen. Mevr. Post van der Molen-Sweep, spreekuur 9—9f 2 en 1—2. G. J. Acker, alle werkd. 9enl uur. J. J. Griffijn, Verl. Slotlaan 113, Maandag 9—10, Woensdag, Donder dag en Vrijdag 1.30—2.30. Dr. C. Verloop, spreekuur van 1—2 en van 6—7 uur. C. M. Verschoor-Isebree Moens, van 1—2 uur. J. Ockers, 1 uur. Apothekers. G. Oldeman (Guldensteden Egeling & Zn.) — U. J. Huber (Kraepelien en
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer