Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0055 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
55
LOOD- en ZINKWERKERIJ
31 Onderstationschef: H. Huijdink. Kantoor uren alle,werkdagen 8 uur v.m. tot 5 uur n.m. Direct.: Mr. J. E. Ameshoff, te Utrecht. Biltsche Auto-Busdienst. Ondernemer: Biltsch Auto bedrijf. Passagierdienst van Zeist op Utrecht en Utrecht—Zeist, elk half uur. Autobus Amersfoort—Huis ter Heide— Utrecht. Rijdt in aansluiting der treinen. Autobus Doom—Zeist—Utrecht. Vertrek aan de eindpunten elk uur. Ondernemer: J. H. G. Leloup-Sagitta. „ Utr. Brockway-Bus Mij. Utr. Brockway Bus Mij. Utrecht—Zeist (station) Huis ter Heide—Bosch en Duin—Den Dolder. Doom—Driebergen—Zeist—Utrecht en omgekeerd. Autobus Pyramide van Austerlitz— Zeist. Ondernemer: Directie Hotel „de Py ramide". Rijdt des zomers eenige malen per dag. Vrachtrijders en Boden. (Autodienst.) Van Zeist naar Utrecht en Omgekeerd (dagelijks). Van de Weert en van Dijk te Zeist, Bestelhuis: 2e Hoogeweg 61, Timmermanlaan en Steinlaan 71; te Utrecht Buurtkerkhof 4 J. Westening te Zeist, Bestelhuis: Maurikstraat 10; te Utrecht bij Riet- veld, Roode hart, Voorstraat 28.
Beurt- en Veerschippers. Zeister Motor- Pakschuitdienst, C. Ekdom te Zeist (Zeist, Bosch en Duin, Driebergen, Doom, de Bilt, Utrecht en Amsterdam). Bestelhuis te Zeist: Waterigeweg 7, — te de Bilt: Bode Verkuil, Dorpsstraat, — te Am sterdam, veercommissaris Posthumus, Singel bij de Munt. Teleph. Interc. Amsterdam 3013. Zeist no. 75. Dienstregeling:
Vertrek van Zeist: Maanda^ Woens- dag, Donderdag en Zaterdag, 's mor- gens 8 uur. Vertrek van Amsterdam: Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag, nam. 4 uur. Vertrek van Utrecht: Dinsdag, Don derdag en Zaterdag. 'smiddags 12 uur.
Post- en Telegraafkantoor. 2e Dorpsstraat no. 31. Directeur: P. J. Kraft; Commiezen: G. A. Bergers en J. Krijger; Adj. com mies, D. J. Spekking, J. Wildschut, J. H. A. v. Rheenen, D. G. Becker; G. Pe ters van Nyenhof, kantoorbedienden; J. W. te Kolste, C. A. Barel en Mej. J. E. Reisiger en 'assistent J. Dijkstra. Telefonisten: dames A. M. Arbous, E E P. van Vledder, S. M. Gerbel, C. F. Gerbel, E. A. Strubbe, E. C. P. Gerbel, W. E. E. Streef, F. Olivierse, A. v. d. Tuin, W. J. P. van Mens en G. W. Assink. Locale kracht: J. M. v. Wakeren. Hoofdbesteller: C. van Veldhoven, Kantoorknecht: W. A. J. Carelse. Bestellers: B. Aalberts, W. v. Dijk, H. Enkelaar, J. G. Harreveld. H. van Helmondt, W. Honing, Jac. jansen, J. Janszen, G. v. d. Kuil, J. J. Lammerts van Bueren, W. Maarseveen, G. J. M. Schrijvers, S. J. Wisman, J. H. Hengeveld, Chr. v. Delft, H. Huigens, G. Mulder, H. Oudendorp, P. A. Stasse, C. J. van Amerongen, S. J. Andre, W. F. ten Boske, A. Kuiper, C. A. de Jonge, R. v. d. Flier en J. de Vaal. Technische dienst. A. Quak, chef-monteur; J. v. Ee en J. van Bree, A. Steman, J. van Barne- veld, A. Vermeulen, vakwerklieden. J. G. v .d. Kamp, monteur. Openstelling van het Kantoor. ~Op Werkdagen: 7 m.—19.30 a. (van 7_8 m. alleen voor busrechthouders). Voor postwissels, postbewijzen en de invordering van gelden op quitan- tien v. 8.30 m.—15.-— a.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer