Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0057 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
57
- ELECTRISCHE SMEED- EN CONSTRUCTIEWERKEN
Onder het verlaagde lokaal postta- rief voor in Zeist geposte stukken wordt het volgende gerekend: Bergweg, Bunsinglaan, Dijnselweg t.m. No. 73, Driebergscheweg, Gero- dorp, Hoogkanje, Kom Zeist, Koppel- weg, Krakelingweg, Kroostweg, Arn- hemsohe bovenweg t.m. No. 31a, Odijkerweg t.m. No. 1 (boerderij van Dijk), Panweg, Boulevard t.m. Gero- fabriek, Tiendweg, Utr. weg t.m. Bl. Schorteldoek, Woudenb. weg t. No. 50 en dorp Austerlitz. Driebergen. Akker, Dorp Driebergen, Harden- broek, Krim (de), Noordhout, Leeu- wenburg, Oud Rijsenburg, Rijsenburg, Sterkenburg, Woerd (de). Telegraafdienst. Aanbieding telegrammen op werk- dagen 8.— m. — 21.— a. Zon- en Feestdagen 8—9 m. 13— 14 a. Locaal tarief voor telegrammen. Aanwijzing van het tijdstip, waarop brieven ter post bezorgd moeten zijn, om met de eerste gelegenheid verzonden te worden. Nota: De aangeteekende stukken en de postpaketten moeten, om in de eerstvolgende verzending te worden opgenomen, tenminste 15 minitten en gedrukte stukken, dienstbrieven enz. bij groote hoeveelheden tegelijk, ten minste 30 minuten voor de hieronder vermelde buslichtingen aan het kantoor bezorgd zijn. Binnenland. Richting Arnhem: 6.45 m. 11.45 m., 12.13 a., 15.28 a. en 17.40a Richting Utrecht: 6.45 m., 10.48* m., 12.13 m., 15.28 a., 17.40 a., 21.08 a. Tram Driebergen—Arnhem: 6.40, 12.35 a., 17.30 a., 17.40* a., alleen Driebergen. Austerlitz: 7.45 m., 19.15 a. Op Zon- en Feestdagen alleen lich- tingen om 7.30 m.
Buitenland. Belgie, FrankrijK, Enge- land (via Frankrijk) 6.45 m., 11.45 m., 15,28 a., 17.40 a. en 21.08 a. Duitschland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Oostenrijk, Hongarije, Zwitserland 6.45 m., 12.13 m., 15.28 m., 17.40 a., 21.08 a. De verzending naar de overige Euro- peesche landen en Indie, Amerika, op tijdstippen aangekondigd in de Staats- courant. Locaal Rijkstelefooncel. Het Rijkstelefoonkantoor is voor den localen, interlocalen en internationale telefoondienst doorloopend geopend. Het publiek telefoonstation te Aus terlitz is geopend op werkdagen .van 8 tot 21 uur. Naamlijst van de Nederlandsche teleioonkantoren, in het verkeer waarmede het verlaagd telefoontarief f 0.20 per gewoon en { 0.60 per dringend enkelvoudig ge- sprek van 3 minuten of minder) van toepassing is. Amersfoort, Baarn, Everdingen, Bun- nik, Culemborg, Cothen, den Dolder, Groenekan, Doom, Hamersveld, Ha- gestein, Hoogland, Houten, Jutphaas, Lage Vuursche, Maarn, Maarsbergen, Maarssen, Maartensdijk, Neerlang- broek, Schalkwijk, Soest, Soesterberg, Tienhoven, Utrecht, Vianen, Vreeswijk, Werkhoven, Wijk bij Duurstede, Wou- denberg, Zuiien, Achttienhoven, de Bilt, Bilthoven en Holl. Rading, de Meern, Rijswijk (Geld.). Hulppostkantoor te Huis ter Heide (Utr.). Kantoorhouder: C. J. Kanters. Geopend voor alle diensten ook Te- Iegraaf en Telephoon op werkdagen van 9 v.—12.30 n.m., 14—16.— n.m., 18—19.30 n.m. Postdienst: Op Zon- en Feestdagen 8—9 uur. v. Buslichtingen: 6.45 v.m., 12.30 cn 17.55 n.m.
*) Geen pakketpost.
Zon- en Feestdagen 8.— v.m.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer