Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0059 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
59
AUTOGENE LASCH- EN SNIJ-INRICHTING VOOR ALLE VOORKOMENDE METALEN
Huis ter Heide. Alleen Spreekcel. Op werkdagen van 8 v.m. tot 19.30 n.m. Zon- en feestdagen geen dienst. Abonne's te Huis ter Heide, aange- sloten op het net te Zeist. Rechtswezen. Arrondissement Utrecht. President: Mr. S. Triezenberg. •Vice-President: Mr. Dr. S. van Bra- kel. Rechters: Mr. D. Kaars Sijpesteijn, Mr. M. E. Havelaar, J. E. van de Meu- len, J. W. Suringar en G. v. d. Flier. H. van Wageningen. Rechters-plaatsv.: Mr. Ph. G. H. Dop; Jhr. Mr. K. j. Schorer; Mr. C. W. Star Busmann, Mr. H. G. Holsteijn, G. G. Pekelharing en 'J. J. Wijnstroom. Officier van Justitie: Mr. J. L. Ny- singh. Substituut-Officier: Mr. A. N. Fabius en Dr. P. Oosting. Griffier: Mr. J. Hooft Graafland. Substituut-Griffier: Mr. G J. Kro- nenburg en Mr. H. L. Wilkens. Zitting voor burgerlijke en handels- zaken: Dinsdag, Woensdag, Donder- dag en Vrijdag 10 uur. Zitting voor strafzaken van de vol- ledige kamer 2en en 4en Dinsdag van iedere maand 10 uur. Zitting van de enkelvoudige kamer voor de vereenvoudigde behandeling van strafzaken: Maandag, Woensdag en Vrijdag 2 uur nam. Zitting van de enkelvoudige kamer voor de behandeling van kinderzaken: Maandag, Woensdag en Vrijdag 10 uur v.m. Zitting voor kort geding: op dagen en uren in overleg met den president vast te stellen. Deurwaarders: o.a. H. P. J. Kocken; J. Vlietstra en H. Balfoort, alien te Utrecht. Kantongerecht te Utrecht. Gemeenten: Utrecht, de Bilt, IJsselstein,
Jutphaas, Maartensdijk, Oudenrijn, Vreeswijk en Zeist. Kantonrechter: Mr. P. J. du Pui. Mr. R. v. Woelderen, Mr. H. Th. Gerlings, Mr. B. R. Wesseling, Mr. J. W. Flieringa, Mr. S. J. Pit en Jhr. Mr. K. L. C. M. I. de Wijkersloot de Weer- desteijn. Griffier: Mr. E. H. Markvoort. Ambt. 0. M.: Mr. G. J. B. van der Dussen en Mr. C. D. Zijlstra. Zitting voor burgerlijke zaken: Donderdag 10 uur. Zitting voor strafzaken: Maandag, Woensdag en Vrijdag 10 uur. Zitting voor extra judicieele werk- zaamheden: Zaterdag 10 uur en Don derdag na afloop der zitting voor Burg. Zaken. Deurwaarders: A. Brink en A. Th. Gelder te Utrecht. Het bureau van consultatie vergadert elken Dinsdag en Vrijdag, des namid- dags 3 uur en de Raad van rechtsbij- stand in strafzaken elken Donderdag des namiddags 2 uur in het paleis van Justitie. (Consultatiebureau Dinsdag en Vrijdag nam. 3 uur).
Rijks-politie. Zeist behoort tot het 7e district. Commandant tevens inspecteur: Jhr. D. P. M. Graswinckel te Utrecht. J. Leeflang, rijksveldwachter Brigad. Majoor (Brigade-commandant). H. Kipperman, Brigadier der Rijks- veldwacht te Austerlitz. G. H. v. Lingen, rijksveldw. (brig.- tit.) te Huis ter Heide. J. Rehorst, rijksveldwacht, (brig.- tit.) den Dolder.
Onbezoldigde Rijksveldwachters. H. v. Engelen P.; P. de Greeff P.; G. Gijsbertsen P.; B. Hogenberg P.; E. Kuijt P.; C. Pronk G.; E. H. van Tel- lingen R.; H. Visser P.; P. de Vries G.; M. IJlff G.; W. Klerk P.
Gemeente - Politie. Het bureau is gevestigd aan de
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer