Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0060 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
60
F a I HADFI ! A A VoorheuveI37 Zeist 1 Li. virVLyL,L(Ljr\^\ Tel. 68 en 308
36
Maurikstraat No. 28, Telefoon No. 101, en is dag en nacht geopend. Het personeel bestaat uit: Cornmis- saris van politie: C. J. de Lange; In- specteur van politie: C. M. van Veen; Hoofdagenten: P. van der Hoef, J. van Schaik, B. Uffen, C. van den Steenhoven en Agenten van Politie: J. Klein, J. de Jonge, J. Qriep, S. Dam, D. Toolens, J. v. Dolderen, A. 0. van 't Hoenderdaal, H. Eesenga, J. Blok- land, J. Pomstra, S. Arends, A. Spor- tel, A. H. van der Veen, A. Rozendaal, F. P. van Poecke, H. J. Ram, W. Wiersma, J. Sonke, P. Scheringa, P. G. Maas, E. C. Drost, J. Latte en C. W. Schimmel; Reserve agent v. poli tie: C. Woesthof; benevens de Buitengewone veldwachters. H. J. Beernink P.; J. van Bokhorst G.; A. Breevaart G.; C. Brink G.; J. W. van Barneveld G.; A. van Brink P.; G. van Donkelaar P.; G. Brouwer G.; Th. M. de Greeff P.; L. Geerse P. H. v. Dijk P.; A. W. van den Ham G. E. Kruiswijk G.; H. Kamerbeek P.; Th G. van Kempen G.; R. Lodewijks P. J. Meerdink G.; H. Pol P.; W. C. M B. van Prattenburg G.; R. Pul G.; T van Rheenen P.; A. v. Silfhout P.; G J. Smit P.; H. R. Tenkink G.; H. J Volkers R.; A. v. d. Velde G.; C. W Schimmel G.; A. v. d. Waal P.; F. v. de Wolk P.; C. van Wijk G.; H. Wijma G.; J. W. van Zoeren P.; H. C. J. de Greef G.; J. W. van Barneveld G.; H. v. Dijk P.; K. H. v. d. Hoek P.; Th. H. de Greeff P. In dienst van P = Particulier. i, „ „ G = Gemeente. it a fi R — Rijk.
Maas, agent van politie te Zeist, waar- nemend Secretaris.
Algemeene Nederlandsche Politiebond.
Afd. Zeist—Driebergen en Omstreken. Bestuur: J. Dekker, Chef van politie te Driebergen, Voorz.; D. Toolens, agent v. politie te Zeist, Seer.; J. van Delft, agent v. politie te de Bilt, pen- ningm.; C. M. v. Veen, Inspect, van po litie te Zeist, waarn. Voorz.; P. G.
Bond van Chr. Politie-ambtenaren in Nederland. Afd. Prov. Utrecht. Bestuur: J. Klein, Voorz.; A. D. v. d. Haar, Secretaris; H. Eijsenga, Pen- ningm.; S. Dam en G. J. v. d. Vlis te Mijdrecht, leden.
Zeister-Politievereeniging. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 18 Dec. 1908 (St.bl. no. 71). Vereeniging van bezoldigde Politie- beambten der gemeente Zeist. Bestuur: j. Sonke, voorziter; J. de Jonge, vice-voorz.; P. Scheringa, Se cretaris; W. Wiersma, Penningm.; j. van Dolderen, commissaris. Kon. Ned. Politiehond Vereeniging. Beschermheeer: Z. K. H. de Prins der Nederlanden, Hertog van JUecklen- burg. Eere-Voorz.: Jac. Key te Amsterdam. Eerelid: G. J. P. A. Thomson, gep Kol. der Kon. Marechaussee te 's-Gra- venhage. Het hoofdbestuur bestaat uit de H. H.: Jhr. A. D. Laman Trip, Kap. Distr. Comm. der Kon. Marechaussee te Bre da, Voorz.; M. K. Westendorp te Nij- megen; P. J. Antonissen, Rijksontvan- ger te Zundert, Secretaris; P. J. J. Let- schert, Burgemeester N. Vosmeer (N.- B.) Penningmeester; Mr. J. A. F. van Asperen, rechter arr. Rechtbank den Haag, commissaris. De contributie be- draagt per jaar: Voor gewone leden minstens f 2.50; voor begunstigers f 5.— en voor Gemeenten, Corporaties en Clubs / 10.—. Afdeeling „Utrecht". Bestuur: C. J. de Lange, Commis saris v. politie te Zeist, Voorzitter; A. van Dulst, Inspecteur van Politie te de Bilt, Vice-Voorzitter; A. Losecaat, In spect. v. politie te Amersfoort, le Se cretaris; H. W. H. Heijkamp te Utrecht, Penningm.; Joh. Boekhout te Doom, Commissaris.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer