Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0073 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
73
rn 1 • l gas- en Ljecombineerde kolenfornuizen
49 -
West-helft. Dr. H. Kaajan en Ds. S. Datema Sec., Ds. S. Ch. v. d. Vliet. Deputaten der laatst gehouden par- ticuliere Synode te Utrecht. Archief bewarende kerk: Utrecht. Archivaris: Dr. H. Kaajan. Quaestor: Curator voor de Theol. School:. Ds. J. J. Berends. Voor hulpbeh. kerken: Cl. Utrecht Oud. v. d. Dorpe. Cl. Amersfoort: Ds. L. v. Loon, Oud. B. J. Bloemendaal. Cl. Breukelen: Ds. J. Visser en Ds. A. K. Krabbe. Voor de Gener. kas voor hulpbeh. kerken: Ouderl. v. Commenee van Utrecht, ouderl. J. Versloot van Har- melen. Voor art. 11 en 49 K. O. Ds. W. Verhoef Nz.; Ds. J. G. Meinen; Ds. J. Visser; Sec. Dr. H. Kaajan; Ds. J. J. Berends, Ds. Chr. Bruins. Voor art. 13 K. O. Ds. H. Brinkman; Ds. E. Schouten; de ouderlingen van de Woerd; R. Coulander; G. Sc-her- penzeel. Voor art. 19 K. O. Ds. S. Datema; Ds. J G. Meijnen; Ds. Chr. Bruins. Sec.: J. van Loon; Ds. K. Fernhout. Roepende kerk voor de volgende part. Synode is de kerk van Utrecht.
Christ. Geref. Gemeente te Zeist. Kerkgebouw a.d. Bergweg 32. Ds. A. Zwiep, predikant. Ouderlingen: C. Dekkers, Voorz.; G. Rijksen, seer, en W. van Beek. Diakenen: M. de Bruijne, J. J. van Dam en H. Wels. Organiste: Mej. M. Hakkert. Docenten der Kerk. P. J. M. de Bruin, F. Lengbeek, J. J. v. d. Schuit en Prof. G. Wisse. Standplaats der Theol. school: Apel- doorn.
Curatoren: Ds. P. de Groot, Ds. A. M. Berkhoff, Ds. A. de Bruine, Ds. J. W. Geels, Ds. A. H. Hilbers, Ds. L. H. v. d. Meiden, Ds. Th. v. d. Berg. Deputaten voor de Zending: Ds. T. A. Bakker; Ds. J. Jongeleen; Ds. G. Molenaar, voorz.; Ds. C. H. v. d. Meij- den; oud. M. Nederhof; Ds. A. H. Hil bers. Commissie van beheer der alg. kas ter ondersteuning van emeritus predi- kanten, pred. weduwen der Chr. Geref. kerk in Nederland. Oud. H. Boerrigter, Ds. J. Bos Hzn., Hzn., penningm.; Ds. J. W. Geels, penningm.; Ds. J. W. Geels, oud. Ds. J. W. Polman, oud. G. Rijksen, oud. W. Stolk. Deputaten der inwendige zending: Ds. A. M. Berkhoff, Oud. P. v. Driel, Ds. W. Hendriksen, Ds. A. H. Hilbers, Ds. L. H. v. d. Meiden, Ds. C. v. d. Zaal, Ds. J. W. Polman, Oud. J. W. v. Ree, Ds. R. E. Sluiter, Secret.
Gereformeerde Gemeente. Kerkgebouw: Torenlaan No. 30. Ds. J. R. v. Oordt, predikant. Ouderlingen: H. Hendriksen, van Reenenweg 4 en H. Bos. Diakenen: J. P. Jongkind te Zeist; E. ter Hoeve, Antonlaan en H. Bleijer- veld, Bergweg.
Evangelische Broedergemeente. Kerkgebouw: Zusterplein No 12. Ds. Th. Miiller, predikant. Aeltesten Rat. Ds. Th. Miiller, pred., Voorz.; J. Fakkeldij, 2evoorz.; H.Fortgens,Voorst, v. d. Evang. Broedergemeente. Leden: H. Bielke, F. Fickweiler, Dr. F. H. Holm, C. Schiitz, J. A. Wolff. Mevr. E. Kootz-Kretschmer, bestuur- deres van het Weduwenhuis. Mej. L. Berthold, bestuurderes van het Zusterhuis. Mej. H. Schmitt, Directrice van de Kostschool der Broedergem. Organist: J. A. Wolff; Koster P. Jen sen.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer