Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0075 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
75
GAS- en WATERLEIDING
51 A. v. Nes Jr., 2e Voorz.; O. D. Pot- hoven, Seer.; J. v. d. Peijl, le Penn., Slotlaan 88; G. de Kruiff, Biblioth.; E. P. Zuurbier, H. Esko, J. A. v. Eck en J. v. d. Wetering. H. v. Elst Jr.: Jeugdwerk. Vereenigingsgebouw: Montauban- straat 10. Giron. 138767. Administrates: N. A. v. Nes Jr., Bo- thalaan 52. Wekelijksche samenkomsten voor jonge mannen en jongens. Donderdag gewone vergadering van 8—10 uur. ledere Zondagavond doorl. conver- satie. Bijbelbespreking en behandeling van verschillende onderwerpen. Conversatie- en Leeszaal. Lectuur. spelen, Consumptie, damclub, postze- gelclub en letterkundige afdeehng, fluitclub, mondharmonicaclub, slojd- dub. , Eigen bibliotheek. Orgaan Maand- bode, adm.: E. P. Zuurbier, Torenlaan 14. Eereleden: D. van Zanten, D. Meeuwenberg, A. H. van Tellingen Jr. en G. B. van Prattenburg. Commissie van Toezicht. A. v. d. Bos, D. Meeuwenberg. en J. Metz. Jongensclubs. Onderafdeeling van den Zeister Jongelingsbond ..Jonathan". „Zirio". Jongens van 10—12 jaar, Woensdag 6i/ 2 —8 uur. „ Jonathan". Jongens van 12—15 jaar, Vrijdag en Zaterdag (6'/2—8 uur en 6—7^2 uur). Jongeren Afdeeling ..David". Jongens van 15—18 jaar. Jeugleider: H. v. Elst Jr., v. Reenen- weg 119. Slojd: Zaterdags 1.45—3.45. Leidsters: Mej. van Riet en Jonkvr. de Geer.
Jongeliedenclub ..Jonathan". Onderafdeeling van Jonathan.
Leider: W. v. Gaasbeek. Vergadert Woensdag 8—9'/2 uur, gebouw Montaubanstr. 10.
Oeref. Jonged. Verbond. Opgericht Oct. 1928. Bestuur: Ds. J. Gillebaard, Voorz.; Mej. N. J. R. Bos, Secretaresse, Ly- ceumiaan 4; N. J. Meijer, penningm., Bergweg 30; Mej. F. de Jong; A. de Vries en H. Steenhuis. Aangesloten zijn: De beide afdeelin- gen pred. 12 : la, de Geref. Meisjes- vereen. Priscilla Noord en Oost en^ de Geref. Knapenvereeniging „Samuel". Jongelingsvereeniging op Gereformeer- den Grondslag ..Prediker 12 vs. la". Opgericht 16 Febr. 1893. Eere-Voorz: Ds. W. Verhoef Nzn. Eereleden: C. D. Combee Jr.; C. W. Combee; H. van der Meij. Dagelijksch bestuur: L. v. d. Weij, verpleger Sanatorium, Voorz.; J. Klein Jr., Bothalaan 41, Secretaris; F. Lieuwes, Steniaweg 44, Penningm. Afd. A. Bestuur: L. v. d. Weij, Voorz.; W. v. Dijk, Secretaris; F. Lieuwes, Penning- meester; P. Pot, Bibliothec.; R. Let- tinga Jr., Alg. Adj. Afd. B. Bestuur: M. G. Verschuur, Voorz.; A. Jansen, Secretaris; W. v. Garderen, Penningm.; C. R. Lijftogt, Bibliothec.; S. M. v. d. Staal, Alg. Adj. Afd. C. Bestuur: P. J. Wermeskerken, Voor- zitter; J. Klein Jr., Secretaris; G. J. v. d. Vliet, Penningm.; G. Hoogenraad Jr., Bibliothec.; M. Hoogenraad, Alg. Adj. Afd. A. vergadert Donderdagavond van 8—10 uur in het Oosterlokaal ach- ter de Geref. Kerk aan de Slotlaan. Afd. B. vergadert Donderdagavond van 8—10 uur in de consistorie der Noorderkerk aan den Bergweg. Afd. C. vergadert Zondagavond van 8—10 uur in het Oosterlokaal ach- ter de Geref. Kerk aan de Slotlaan.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer