Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0079 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
79
1 \ 7 * voor Villa's en Centrale V erwarming Landhuizen
55
Dalweg; Mevr. van Hoogstraten— Sohoch, vice-voorzitster; H J. van Eekeren, Sccr., BGrkcnlcicin oo, Mei. H. b. Dijkman, 2e Secretaresse; J. Krijger, Penningm., Weeshuislaan 6a. Afd. van den Geref. Bond tot verbrei- ding en verdediging der waarheid in de Ned. Herv. Kerk. Bestuur: Ds. R. Bartlema, voorz.; vice-voorz.; E. kronenburg, secr.-penningm., Kerk- weg 17; J. v. Seventer; P. van Qinkel; H. de Waal en J. R. van Dijk. SOCIETEIT.
De „Nieuwe Societeit". Donkerelaan 40. Bestuur: H. G. Ubbens, voorzitter; Chr. Calkoen, vice-voorzitter; J. M. de With, le Secretaris; Ir. j. E. H. Bafehuis, 2e secretaris; Mr. Dr. A. Crommelin, penningm. G. Ruizendaal, kastelein. PUBL1EKE VERMAKELIJKHEDEN. Des Zomers. Muziek- en Zanguitvoeringen, te geven door verschillende gezelschap- pen in het Walkartpark en Jac. v. Len- nepplein. Uitspanningen. Hotel „Nieuw Boschlust" in het Wil- helminapark, met kinderspeeltuin. Boschlaan 19. Hotel Bodega „Royal" Slotlaan 100. Hotel „Fygi", Donkere laan ('t Rond). Hotel ,.Hermitage" aan de le Dorps- straat No. 28, ('t Rond). Hotel „Huis ter Heide" aan den Amersf. weg No. 41. Hotel „Het Jagershuis" Woudenb. weg No. 15. (Zeisterbosch). Hotel „Munzert" le Dorpsstraat 2. Hotel „Centraal" a. d. Slotlaan adres ; Stationslaan 2 (Stationsplein).
Hotel Cafe „Buitenlust" Montauban- straat 8a Hotel Cafe Restaurant „Bellevue", Donkerelaan 24. Hotel „Wapen van Zeist" aan de Slotlaan 107 (Stationsplein). Logement „de Zwaan" aan de le Dorpsstraat No. 7. Diligentia, Bioscoop, Bergweg 8, W. Hart. _______ "sport. Koninklijke Nederlandsche Automobielclub. Statuten laatstelijk goedgekeurd bij Kon. Besluit van 22 September 1922, No. 785. Beschermheer: Z.K.H. de Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg. Eere-Voorzitter: Baron van Zuylen van Nyevelt en de Haer te Parijs; Voorzitter: Ir. E. L. C. Schiff te Voor- burg; Secretaris-Penningmeester: B. W. van Welderen baron Rengers te 's-Gravenhage. Cammissarissen: H. J. Jannink te Goor; L. D. Baron v. d. Goes v. Dirx- land te Huis ter Heide; Jhr. Mr. J. Th. M. Smits van Oyen, Eckart, Eindho ven; jhr. J. v. Vredenburch te Capel- len (Belgie); J. Leonard Lang te Am sterdam; Jhr. M. J. C. Schorer te Cu- lemborg; Mr. Dr. L. H. N. Bosch Rid- der van Rosenthal te Groningen; Mr. F. G. H. Baron Michiels van Kessenich te Roermond. Provinciaal vertegenwoordigers: Friesland: Jhr. C. L. A. J. Graaf van Limburg Stirum te Oranjewoud; B. Bruinsma, Harlingerstraatweg 3, Leeu- warden. Groningen: B. Dorhout Mees. Drenthe: H. A. Stheeman te Meppel; Jhr. Dr. A. W. van Holthe tot Echten te Assen. Overijsel: W: H. van Heek te Boe- kelo; B. Ruys te Dedemsvaart. Gelderland: Jhr. M. J. C. Schorer te Culemborg, 's-Heerenhof; H. C. de Jong te Ammerzoden; A. W. F. Baron van Voerst van Lijnden te Velp „01-
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer