Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0080 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
80
F a L. GADELLAA v '',°l!'"'r:, 3 3of t 56
denhof"; L. Donkersloot, Tiel, Vee- markt K 303. Utrecht: L. D. Baron v. d. Goes v. Dirxland, Huis ter Heide; H. Wesse- lius te Baarn, Oude Utrechtscheweg 8. Noord-Holland: E. Luden te Hilver- sum; Mr. W. J. H. Stam, Grenslaan 5, Aerdenhout (Bloemendaal); Dr. J. P. Veening te Midden-Beemster. Zuid-Holland: J. W. Schiff te Wasse- naar, Nieuwe Rijksdorp; C. Kolff te Rotterdam, Schiedamsche Singel 56. Zeeland: Jhr. J. van Vredenburch te Capellen; P. W. M. Hoegen van Hoo- gelande te Middelburg, Houtkade, H 113—114; A. van der Have te Ka- pelle bij Goes. Noord-Brabant: J. M. Baron van Tuyll van Serooskerken te Geldrop; C. G. J. van Lanschot te 's-Hertogen- bosch; Oh. Smits te Breda. Limburg: J. Koster te Heerlen; Herm. F. L. Smeets te Weert. Gedelegeerde voor Belgie: Jhr. J. v. Vredenburch te Capellen, Prov. Ant- werpen (Belgie). Bureau te Amsterdam, Wetering- schans 120. Secretariaat: Lange Vijverberg 10, Den Haag.
Garage en Benzinedepot der K. N. A. C.: H. Broedelet, le Dorpsstraat no. 18—20. Garage en BenzinedepSt te Zeist, G. v. Amersfoort, Slotlaan no. 39; D. de Man, le Hoogeweg 26, Tel 600; A.M.E.O., Utr. straatweg 58—60; G. S. Pennin, Steinlaan 1—3. Official Ford-Dealers, N. V. Nettum, Donkerelaan 3, Telef. 753.
Algemeene Nederlandsche Wielrijders Bond. Toeristenbond voor Nederland. Opgericht 1 Juli 1883. Grondregelen laatstelijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 Sept. 1912 (Stbl. no. 60). Dagelijksch Bestuur: Edo J. Bergsma, Enschede, le Voor- zitter; G. A. Pos, Amsterdam, Keizers-
gracht 590, 2e Voorz., Hoofdconsul; Mr. A. Meijjes, 's-Gravenhage, Park- straat 18, Secretaris-Penningm.; J. H. Slicher, 's-Gravenhage, 2e Seer.; J. C. Redele, Dordrecht; A. Spanjaard, 's-Gravenh.; Mr. H. A A. Canters Cre- rnen, 's Gravenhage; C. R. T. Baron Kraijenhoff, Utrecht; Jhr. J. Feith, 's Gravenhage. Redactie van „De Kampioen", gelll. weekblad van den A. N. W. B., W. J. Lugard. Algemeen Bestuur der Afd. Utrecht. C. A. T. Baron Kraijenhoff, Utrecht; J. Manger Cats, Driebergen; Mr. M. Nauta, Utrecht; G. J. Post, Utrecht; P. J. Roskam, Utrecht; N. C. de Ruijter, Utrecht. Afdeelingsconsul II (Utrecht:) J. C. Gerlings, Woudenberg. Consul Kring 8b. Afd. II. (Zeist met omstreken: W. M. Beijerinck, Zeist, Prof. Lo- rentzlaan 77. Bondshotels en Cafe's te Zeist Het Wapen van Zeist, Stationsplein; N. V. Figi, 't Rond; N. V. Hermitage, le Dorpsstraat; Munzert, hoek le Dorpsstraat; Royal, Stationsplein 100; Buitenlust, Montaubanstraat 8a; 't Ja- gershuis, Zeister Bosch. Bondsrijwielherstellers. G. van Amersfoort, Slotlaan 29; H. Broedelet, le Dorpsstraat 18; G. Leijte, 2e Dorpsstraat 32; A. van Stempvoort, Bergw. 46-48; B. Colenbrander, Botha- laan 22; J. Ott, Dijnselweg 33a; F. den Boggende, Prins Alexanderweg 16; R. Garretsen, Prins Alexanderweg 50. Bondsmotorherstellers. G. van Amersfoort, Slotlaan 29; H. Broedelet, le Dorpsstraat 18; A. van Stempvoort, Bergweg 46—48. Bondsgaragehouders. G. van Amersfoort, Slotlaan 29; H. Broedelet, le Dorpsstraat 18; A. van Stempvoort, Bergweg 46-48; H. F. J. Bernaerts, Utr. weg 58. Bondswandelwegen. Secretaris afdeeling Wandeltoeris- ten, J. D. H. Beckerny, Rijswijk (Z.H.)
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer