Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0082 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
82
F a L.GADELLAA V Te r i he 68 V 1n 308 iSt
58
In het gymnastieklokaal aan de Prof. Lorentzlaan. Doel bevordering der lichamelijke ontwik- keling in 't bijzonder door gymnastiek en Athletiek. Zeister Dames Gymnastiek Vereen. „Hygiea." Opgericht 1 Sept. 1921. Kon. goedgekeurd Jan. 1922. Onder leiding van den Heer G. Ver- meulen en Mej. Cornelis. Bestuur: Mej. M. C. Cornelis, Voorz.; Mej. M. H. C. Schoonman, vice-Voorz.; Mej. N. Muller, le seer., Prof. Lorentzl. 11; Mej. M. H'eijtmeyer, 2de seer.; Mej. J. Zonnenberg, le pen- ningm., Krullelaan 37; Mej. M. Mulder, 2e Penningm.; Mevr. Vermeulen—Lu cas; Mevr. Postema. Banierdraagster: Mej. A. Schmidt. Oefeningsuren: Dinsdag van 7—8, Damesafd., Woensdag l'/ 2 —5'/2 Meis- jesafd., Donderdag 7—9>/ 2 Adspiran- ten en dames-Seniores Vrijdag 7—8y 2 Damesafd., Zaterdag V/ 2 —d Meisjes en Adspiranten, in het Gymnastieklo kaal aan het Mooie Laantje. Doel: Bevordering der lichamelijke ont.wikkeling Lyceum Gymnastiek Vereeniging „Ernos". Dr. H. C. Schamhardt, Voorzitter; G. Vermeulen, Secr.-Penningm.; Mej. A. Schamhardt; A. G. van Zanten; M. Thoolen; A. van Toorenenbergen en J. Goslinga. Nederl. Arb. Sportbond, Afd. Zeist. Bestuur; M. van Santen, Jacob van Lenneplaan 21, Voorz.; K. Kirpensteijn, Emmastraat 88, Seer.; W. Schoonman, Minckl.laan 10, penningm.; H. Schaap, Schaerw.laan 7, 2e Seer.; W. Moes- bergen, Emmastraat 8, 2e penningm. Zeister Korfbalvereeniging de T. O. V.-ers. Terrein Dijnselburg, achter de Ge- rofabriek.
Bestuur: H. Stroomrood, le Voorz., Utrecht, Biltstr. 12; D. Strijland, 2e Voorz., Driebergen, Reehorst; A. Koetsier Jr., Seer., Zeist, Odijkerweg 10; Mej. A. Doezie, penningm., Zeist, Bilderdijklaan 27; B. Hoppers, Wed- strijd-secretaris, Zeist, 2e Hoogeweg 48.
Zeister Lawntennis Club. D. 0. M. I. Opgericht in 1925. Mr. L. M. G. Grasveld, Voorz.; J. G. van Manen, Seer., Boulevard 2; W. L. Bicker Caarten, penningm. Voetbalver. en A. Vereen. „Zeist". Bestuur: R. Mollee, le Voorzitter; W. de Graaf, 2e Voorz.; C. Spoon, le Secretaris; F. v. Eck, le Penningm.; J. J. van Bree, Commissaris. Terrein: Koeburg.
Zeister Internisten Sportclub (Z. I.S.) Voor het bestuur zich tewendentot 't Internaat, directeur Ds. C. Vunde- ring- „ D. F. P. Hoegen, Voorzitter; Em. v. d. Borch van Verwolde, Seer.; M. Thoolen, Penningm.; C. Goedhart, As sessor; H. van Beresteijn, commissa ris; J. de Leeuw, commissaris.
R. C. Sportvereeniging „Saestum". Bestuur: J. L. Oudshoorn, Voorz.; J. de Ruyter, Seer., Maurikstraat 16; M. de Ruyter, penningm.; Maurikstraat 16; N. v. Dikkenberg; Th. Donath; H. Stinkens; H. de Goede; J. de Goede en G. Heesakkers, Comm. Sportterrein a. d. Kroostweg. De Ned. Esperantisten Vereeniging. Zeist en Omstr. Opgericht in 1926. Bestuur: G. Wirix, voorz. Pauw v. Wieldrechtlaan 35; Mej. H. Plemper v. Balen, secretaresse, Prof. Lorentz laan 19, Zeist.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer