Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0085 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
85
YY7 . . 11 .* door middel van W armwatennstallatie keukenfomuis
61 Directie: Barend Renden en Frans v. d. Meyden. Leeraren te Zeist: Piano: Toos Schoonman, Mevr. Makking. Leeraar Piano: Barend Renden. Viool: Frans v. de Meyden, Klaas Esveld en Mevr. Mo- ret. Cello: Ludwig Werner. Solfege: Mej. Sophie Beyen. Fluit: Barend Ren den. Solozang: Dames Jeanne Ruyg- rok en Sophie Beyen. Muziek-onderwijzers. J. A. Wolff, organist der Br.-Kerk. P. L. Tobd, (componist). H. Berz, vioolleeraar. Harmonie-Muziekgezelschap „Oefening Baart Kunst". Opgericht 1 Nov. 1906. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 18 Aug. 1908 (Stbl. no. 42). ' Gewijzigde statuten goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17 Oct. 1912 (Stbl. no. 243). Beschermheer: Mr. C. J. Baron van Tuyll van Serooskerken. Eerelid: S. J. Tevel. Bestuur: F. van Drie, le Voorz.; C. Klaasen, 2e Voorz.; A. Sprakelaar, le Seer.; A. v. d. Bovenkamp, 2e Seer.; H. J. v. Santen, le Penningm.; P. Pen- newaard, 2e Penningm.; H. Jacobi, Commissaris. Directeur: H. A. van Dijk.
Muziekvereeniging „Caecilia". Onderafd. van St. Jozef. Bestuur: Th. v. Denderen, Voorz.; H. van Eck, Schaepmanlaan 9, secre- taris; A. v. Engelen, le Penningm.; G. Hofstee, 2e penningm.; A. v. Hel- mondt, bibliothecaris. Directeur: J. M. v. Denderen.
Afdeeling „de Jonge Werkman". J. A. Mens, voorz.; Th. v. Denderen, seer.; M. J. v. Denderen, penningm.
„Zeister Mandoline Ensemble" Opgericht 3 Dec. 1927. Directeur W. Bakker. Bestuur: J. A. G. Meijers, voorzitter;
N. v. Tellingen, le seer.; M. Kuitert, 2e Seer.; Mej. A. Moolhuizen, penning- meesteresse; Mej. J. de Gelder, algem. adj.; secretariaat: Drieb.weg 10. Repetitie elken Donderdagavond 8 uur in de Nieuwe Societeit.
Fanfarecorps „Erica" te Austerlitz. Opgericht 13 Nov. 1906. Beschermheer: Mr. J. F. de Beaufort. Bestuur: D. J. van Nieuwenhuizen, Voorzitter; G. Lamore, Seer.; A. van Drie, Penningmeester; M. van Es sen en G. van Barneveld, bestuurs- leden. D. Veldhuizen, te Driebergen, Direc teur. Mondorgelclub „Door Eendracht sterk" te Austerlitz. Directie: J. W. Qerritsen.
Postfanfare. Bestuur: D. G. Becker, de Wetlaan 66, voorz. J. v. Ee, de Wetlaan 42, seer.; C: v. Amerongen, v. d. Mersch- laan 6, Penningm.; J. v. Bree en W. F. ten Boske, leden. Directeur: N. Prinsen. Doel der Vereeniging is: Het gezellig samen- zitfn te bevorderen door het uitvoeren van ge- paste instrumental muziek.
Arbeidersmuziekvereeniging „Voorwaarts". Bestuur: G. v. Elst, Voorz.; G. Bui- tenhuis, Secretaris, v. d. Heijdenlaan; G. Zeijpveld, Penningm.; A. J. v. d. Lee, Bibliothec.; J. Hasselaar, Comm. Directeur: Joh. Boers te Amersfoort. Muziekgezelschap „ExceIsior" den Dolder. Opgericht 5 Oct. 1920. Bestuur: H. Bakker, Voorz.; J. H. Rebergen, Secret.; H. Apeldoorn, Penningmeestejr C. v. Bergenhenegou- wen, Bibliothec.; Commiss. Directeur: A. J. H. N. Kragting. Concertzaal N. V. Fygi. 't Rond, Donkerelaan. Directie: Th. Ruijs.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer