Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0091 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
91
Electr.Licht-enKrachtinstallaties
67
C. J. v. der Ent, hoofd der school, a. d. Egelinglaan. De drie Bijzondere scholen hebben thans een bestuur, n.l.: Dr. H. C. Schamhardt, Voorzitter; Q. J. van Zanten, Secretaris; W. H. v. Haaften, penningm.; H. C. v. Loenen; F. W. de Kruijff; M. P. van Haaften; L. van den Bosch; H. Baarslag, Een vacature. Commissie door den kerkeraad be- noemd voor het beheer van „Irene" voor 1929. W. D. Bins, Voorz.-Penningmeester; A. v. d. Velden en H. W. Buijs. Concierge: H. Barendregt.
Bijzondere school voor U. L. O. a. d. Fransen van de Puttelaan. H. J. van Doom, hoofd. Bestuur: Voorz. H. G. Krijgs- man, Penningm.; A. Lagerweij, Se cretaris; H. J. Kuiper; F. Swagerman; W. J. Boot te Zeist en Q. v. Middel- koop te de Bilt, leden.
Mej. H. M. Paanakker, hoofd. Bewaarschool, Rozenstraat 19 Mej. A. P. van Veen, hoofd. Handwerkschool, Rozenstraat 19. Mej. B. M. Goorissen. hoofd. Bijzondere Scholen der Evang. Broedergemeente. Kost- en Dagschool voor jongens. J. F. Arbous, hoofd. Kost- en Dagschool voor Meisjes. Hoofd: Mej. M. C. Barger. Bijzondere School van den heer Chr. Pleines, aan den Dold. weg. A. Lasterie, hoofd.
Bijzondere School voor L.O. a.d. Walkartweg No. 1. Uitgaande van de vereeniging voor lager onderwijs op Gereformeerden Grondslag. A. ten Hoor, hoofd. Bestuur: C. Smitskamp, Voorz.; J. F. Holscher, Seer.; H. Strietman Wz., Penningm.; J. W. Boot; Joh. van der Vliet en R. Lettinga, leden. Bijzondere School voor L.O. a.d. Lelie- straat 11 van de Geref. gemeente. Hoofd: J. van Bochove. Bestuur: P. Bobeldijk, voorzitter; J. den Hengst, secret., W. Woudenberg, penningm.
Bijzondere Scholen der R. K. Gemeente. School voor gewoon L. O. en U.L.O., Rozenstraat 21. G. J. M. Neesen, hoofd. School voor gewoon L. O. voor meisjes a .d. Voorheuvel 47 a.
Bijzondere school voor L.O. aan den Korte Bergweg (Huis ter Heide). G. Wierda, hoofd. Vereeniging Zeister Schoolwerktuin. Statuten Ron. goedgekeurd. Opgericht 27 Jan. 1925. Bestuur: Jhr. G. F. van Tets van Goidschalxoord, Voorz.; Mevr. A. van Hoogstraten-Schoch, vice-voorzitster, Prof. Lorentzlaan 49; A. C. C. Roos, Secr.-penningm., Krullelaan 38; C. J. v. d. Ent, 2e Seer., Jacob van Lennep- laan 7; R. Pul, Choisyweg 4; F. C. Hoek, Hertenlaan 38, den Dolder; A. J. Mens, Voorheuvel 22; Mevr. J. M. PIoegsma-Grullemans, Huydecoperw 8, en A. van Silfhout, Oude Arnhem- scheweg 1. Commissien tot wering van School- verzuim. Commissie A. te Zeist. Mr. F. M. G. van Walsem, Voorz.; B. J. van der Plaats, Seer.; W. H. A. van der Mersch, J. J. v. Straalen en H. C. C. de Blecourt, leden. Commissie B. te Austerlitz. Ds. M. Barendrecht, Voorz.; P. Dra pers, Secretaris; H. Vermeulen, J. v. Ginkel en Chr. v. Soesbergen, leden.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer