Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0093 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
93
Complete Badkamer-inrichtingen
69 Secretaris; M. v. Staveren, Penningm.; J. J. Griffijn; Tj. A. Heidstra; 1 vac.
Vereeniging Volksonderwijs. Afd. „Den Dolder". Bestuur: F. C. van Hoek, Voorz.; C. Wals, Seer., Baarnscheweg 56; J. Rapis, 2e Voorz; G. van Velthoven, 2e Seer.; J. de Visser, Penningm.
Locaal-Comite van de Unie (een school met den Bijbe!) te Zeist. Bestuursleden: , voorz. H. J. van Doom, secr.-penningm.; B. Balhuizen en Ds. W. Verhoef Nz.
Vereeniging voor Lager Onderwijs te Huis ter Heide: Bestuur. Ds. B. Tuinstra, voorz.; K. P. Hoogendoorn, vice-voorz,; J. Tas- seron, Secr.-Penningm.; J. Valkenburg, J. Davelaar, W. v. d. Meent en G. v. d. Scheur, leden.
Prins Alexanderstichting. Inrichting van voorbereidend- en lager onderwijs voor blinde kinderen van 3 tot 14 jaar te Huis ter Heide, Prins Alexanderweg 78. Bestuur: Mr. H. P. van Heukelom, voorz.; A. Ariens Kappers, seer., van Baerlestraat 3, Amsterdam; J. Dudok van Heel, penningm., Koninginneweg 32 Amsterdam; Prof. Dr. P. Ruitin- ga; Mr. Dr. C. Sleeswijk; P. J. J. Jonas van 's Heer Arendskerke en W. Hamelberg. Directeur: Dr. A. H. J. Belzer, Vos- siusstraat 56 Amsterdam. Plaatsvervangend Hoofd: W. J. v. d. Kolff, Prins Alexanderweg 76, Huis ter Heide.
Christelijk Instituut van de Vereen. „Bartimeus" tot bevordering van Chr. opvoeding en onderwijs voor blinde kinderen en jongelieden. Beeklust. Utrechtsche weg 84. T. 757. Hootd der school: G. A. Aldus. Hoofd van het Internaat: G. Fokker.
Bestuur: Ds. J. Vonk te Maas- sluis, Voorz.; Ds. J. D. Wielenga te Franeker, Zilverstraat 30, Secret.; A. Oosterwijk, Marconistraat 75, den Haag, Penningm; P. J. de Gaay Fort- man, Burgemeester v. Dordrecht, vice- voorzitter; L. Adriaanse, Zeist; M. v. Haaften, Amsterdam; Dr. H. C. Scham- hardt, Zeist; H. Timmer, Meppel; D. Velssteijn, Amersfoort. Een vacature.
Hervormde Zondagsschool. Locaal: School voor Openbaar Lager Onderwijs aan den le Hoogeweg Bestuur: Mej. M. G. Couvee, presi- dente; Mej. H. Besier, secretaresse, Mej. S. Besier, penningmeesteresse. Zeister Zondagsschool-Vereeniging. Localen: „lrene" aan de Slotlaan no. 7. School a.d. Weeshuisl., Locaal Schaer- weide, aan de Heyelaan, Lokaal Ds. Nahuys ,a. d. v. d. Merschlaan, (Jon- gens in Irene, Meisjes in de school a.d. Weeshuislaan). Jongens en Meisjes v. d. Merschlaan en Heyelaan). Bestuur: Eere voorz.: Ds. F. Chr. Geerling; J. G. Houwink, voorzitter; J. Leverington, secretaris; Mej. J. Ro- zijn, penningmeesteresse; Mej. J. Schneider en H. Fortgens. De Zondagsschool wordt gehouden van 12—1 uur.
Herv. Zondagsschool Prediker 11 : 1. Vergadert elken Zondagmiddag van 2—3 uur in de scholen voor L. O. van de Herv. gemeente aan de Weeshuis laan en a. d. Egelinglaan. Bestuur: Ds. R. Bartlema, Utr.weg 135; J. Jansen, Voorz.; Jufferstraat; P. Bloemendaal, 2e Voorz., v. Stolbergl. 8; G. H. Grevenstuk, Penningm., Jac. van Lenneplaan 35; E. Kronenburg, Secretaris, Kerkweg 17; R. van Dijk, bestuurslid, van Reenenweg.
Zondagsschool „Jachin". Evangelisatie-arbeid der Geref. kerk. Bestuur: C. Muijsson, le voorz.; W. Koning, 2e voorz.; Mej. A. van de Meij, 1, secretaresse, Tollenslaan 37;
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer