Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0095 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
95
Baden, Geysers, Waschtafels
71 2e Voorz.; A. Breevaart, Secr.-Pen- ningm.; P. Meier, 2e Secretaris; E. J. Wewer, G. J. Schmidt en J. E. Rief- fe, Commissarissen. Ned. Imkersbond. Aid. Zeist. Bestuur: C. v. d. Hoff, Voorzitter. Ned. Vereeniging voor Bijenteelt. Afd. Zeist. Q. v. Blankensteijn, voorz.; A. v. Silfhout, Seer.; J. Lamore, penningm.; A. v. Drie, lid. Woningbouw van de Vereeniging van Ambtenaren en werklieden van de Gasfabriek. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 17 Febr. 1911 (Stbl. no. 42). Bestuur: D. J. v. Sonderen, voorz.; W. Verweij, Secretaris; A. C. C. Roos, Penningm.; C. Hoi; R. Dittmar, T. Zuurbier en R. de Haan, leden.
Bouwvereeniging „Boschwijck". Opgericht 1 Febr. 1919. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 14 April 1919. (Stbl. no. 107.) Bestuur: C. Pronk, Voorz.; Secret.; W. Polder Jr., Pen- ningmeester. De woningen in totaal 80, zijn ge- legen aan den Panweg, Burg. Patijnl. en Dijnselweg.
Woningbouwvereen. „Heidebloem" te Huis ter Heide. Bestuur: Ds. B. Tuinstra, Voorz.; W. J. v. d. Kolff, Secr.-Penningm.; Th. Wiekart; H. J. van den Hoff en C. v. de Waardt, leden.
Nationaal Verbond van Gemeente- Ambtenaren in Nederland. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 16 Juli 1906, no. 42. Gewiizigd bij Kon. Besluit van 28 Juli 1913, no. 32. Afd. Zeist Opgericht 26 Nov. 1914 Bestuur: C. Pronk, voorz.; W. Pol der Jr., seer.; D. van der Woerdt, Penningm.
Art S der Statuten luidt: Het Verbond stelt zich ten doel: alle gemeente- ambtenaren in Nederland te vereenigen, tot bevordering hunner belangen en handhaving hunner recbten, met alle wettige middelen en met uitsluiting van alle vraagstukken van godsdienstige of partij-politieken aard. Terwijl volgens art, 4 lid kunnen z(1n: alle ambtenaren, zoowel niannelijke als vrouwelijke, in directen of indirecten dienst eener gemeente.
Behangers-, Stoffeerders- en Meubel- makers-Patroonsvereeniging. Zeist en Omstreken. Opgericht 22 Jan. 1909. Bestuur: C. H. Reesink, voorz.; S. Vissers, secretaris; J. Willemsen, Pen- ningmeester; G. Becker en Zn., G. v. d. Weerd, D. W. Timmerman, alien te Zeist en C. L. Scheer, te Driebergen, leden.
Bloemisten- Patroonsvereeniging voor Zeist en omstreken. T. de Bruijn, Rijsenburg, Voorz.; G. van Blankensteijn, secretaris; H. de Kruijf, penningm.
Ned. Barbiers- en Kappersbond. Afd. Zeist. Bestuur: W. Dieterich, Voorzitter; G. v. d. Schoot, le Secretaris.; J. M. W. Tiniiemans, 2e Secretaris; J. Hens- bergen, Penningm.; J. Karreman, Com- missaris.
Arbeidsbemiddeling en Werkloosheidsverzekering. W. van Geelkerken, Directeur; E. Kronenburg, klerk. J. C. Mostert, tijd schrijver. Kantoor: le Dorpsstraatl5. T. 140. Geopend van 9—1 en van 6—8 uur. Commissie van toezicht: Voorzitter; W. F. Hoogstraten, H. Strietman W.zn., D. P. I. Harmsen, Leden-werkgevers; J. Willemsen, F. v. Tellingen, A. Lager- weij, Plaatsvervangende Leden-werk gevers; J. Bode, H. J. van Os, E. v. Tellingen, Leden-werknemers; G. van der Lee, H. Maaswinkel en J. H. Meier, Plaatsverv. Leden-werknemers.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer