Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0096 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
96
Fa I A P\UTT I A A Voorheuvel 37 Zeist L-. Tel. 68 en 308
Zeister Bestuurdersbond. Bestuur is samengesteld: J. Knipschild, le Voorz., Kritz.laan 41; A. H. Smits, 2e Voorz., Koppelweg 20a; A. Backer, de Wetlaan 63, le Seer.; G. v. Delft, 2e Secret.; W. J. v. Dijk, Schaepmanlaan 64, le Penningm; A. Willems, 2e Penningm. Leden: J. van Hasselaar, C. de Gruil en D. J. v. Sonderen. Aangesloten afd. zijn: Bouwvakarbeidersbond, Behangers- en meubelmakersb., Gemeente en Overh. dienst, Schildersgezellenb., Spoor- en Trampersoneel, Stratenma- kersbond, Metaalbewerkersb., Tran- sportarbeidersbond, Typografenbond, Kleermakersbond en Slagers.
Alg. Arb. Cooperatie „Voorwaarts". J. Knipschild, Secretaris, Kritz.laan 41; W. J. van Dijk, Schaepmanlaan 64; W. van Tellingen, Schaepmanlaan 62. S. D. Arbeiderspartij. Afd. Zeist. Bestuur: G. v. d. Brink, le voorz.; W. Moesbergen, le Secret., Ernma- straat 8; W. J. van Dijk, Schaepman laan 64, le Penningm.; J. Kuitert; Mevr. J. van Elst—van Barneveld; J. C. Louwerse; E. van Ee; Mevr. F. v. d. Brink-v. Slijpe en J. L. Sleijster, le den.
Soc. Dem. Vrouwenclub te Zeist. Mevr. F. van den Brink—v. Slijpe, voorzitster; Mevr. J. v. Elst-v. Barne veld, de Wetlaan 17, secretaresse; Mevr. Gruil-Vos, Mevr. van Tellingen- Smit, leden.
Bouwvakarbeiders. Algem. Ned. Bouwarbeidersbond. Hoofdbestuur: L. v. d. Wal, voorz.; E. Sinoo, Seer.; J. P. Boonstra, Pen- ningmeester, Vondelstraat 40, Amster dam, Tel. Z. 3791. Afdeeling Zeist. Bestuur: W. v. d. Pol, le Voorz.;
72 D. Klomp, 2e Voorzitter; A. Backer, le Seer., de Wetlaan 63; J. Bakker, 2e Secret.; H. J. van Os, le Penningm.; J. Scharrenburg, 2e Penningm. K. Platjou; G. Smit en P. Westbroek, Comm.
R. C. Bouwvakarbeiders „St. Jozef". Bestuur: G. Willemse, le Voorz.; J. Bode, 2e Voorz.; H. v. Eck, le Secret.; A. van den Brink, 2e Secret.; J. Som- meling, le Penningm.; J. v. Dieten, 2e Penningm.; C. v. d. Mast en R. van Denderen, Comm. Opgenomen vakken: Metselaars; opperlieden, sjouwerlieden, schilders en aanverwante vakken.
Ned. Schildersgezellenbond. Gevestigd te Amsterdam. Opgericht 1 Oct. 1893. Hoofdbestuur: A. J. Dooyes, te Am sterdam, voorz.; H. Lansink, te Am sterdam, secr.-penningm. Afdeeling Zeist. Opgericht 27 Febr. 1909. Bestuur: J. van Hasselaar, voorz.; A. Jacobi, secretaris en J. Renes, Pen- ningmeester, Rozenstraat 6. Bestuursleden: P. J. Lam en G. Bui- tenhuis.
Algemeene Ned. Bond van Behangers- meubelmakers- en aan verwante vakken. Afdeeling Zeist. G. van de Weert, voorz.; H. J. v. d. Burgt, Kritzingerlaan 82, secretaris; M. v. Eck, de Wetlaan 13, Penningm.
Kleeding Industrie en aanverwante vakken. (Ned. Bond van mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de afd. Zeist). Voorzitter, J. Knipschild; Secretaris, W. J. van Dijk, Schaepmanl. 64; Pen ningm., A. Zack, de la Reijlaan 35. Bestuursleden: W. Mulder en B. de Boer.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer