Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0100 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
100
Fa[ A pvC J T A A Voorheuvel 37 Zeist L.UAJJHLLAA Tel. 68 en 308
R. C. Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 26 Sept. 1916. Leeszaal geopend op werkdagen van 9—12 uur voorm., 2—4 uur's nam. en van 7—9 uur 's avonds. Op Zon- en Feestdagen van 12—iy 2 uur; 's avonds van 5/ 2 —8 uur. Uitleenbibliotheek geopend Zaterdags van 7—8 uur, Donderdags van 8—9 uur. Jeugdbibliotheek. Geopend: Zaterdags van 6—7 uur. Zetel, Vereenigingsgebouw. Driestl. 46. Bestuur: G. J. van Dijk, Voorzitter; W. C. Grundmeijer, secr.-penningm.; J. J. v. Dieten, Bibliothecaris; Kape- laan H. A. Wieggers, Censor; G. v. Wandelen; Th. v. Denderen en J. Stui- venberg.
R. C. Bouwvakbond, Afd. „St. Joseph", te Zeist. Afd. Bestuur: G. Willemsen, Voorz.; H. van Eck, le Secretaris, Schaepman- laan 48; J. van Dieten, 2e Secretaris; Penningm.; Th. H. v. Denderen en R. van Denderen, Coimm Opgenomen vakken: Metselaars, op- perlieden, timmerlieden en schilders, alien bij hunne respectievelijke vak- bonden aangesloten.
„St. Eloij." Metaalbewerkersbond, bij de vak- bond aangesloten. Onderafd. van „St. Joseph" te Zeist. Bestuur: H. J. v. Engelen, Penning- meester en H. Merkenhof.
Spoor- en Tramwegpersoneel. Onderafd. van St. Joseph te Zeist. Bestuur: Voorz.; J. v. d. Brink, Secretaris; A. Taris, Pen- ningmeester.
76 R. C. Patronaatscommissie „St. Aloysius". i Kon. goedgekeurd Jan. 1914, Stbl. no. 45. Bestuur: Pastoor G. J. Reinders, Voorz.; H. A. Wieggers Directeur; A. S. Willemsen, Schaerw.laan 170, Seer.; J. A. Tutert, Penningm.
Cooperatieve bakkerij en consumptie- vereeniging „de Ster". Kon. Goedgekeurd 14 Jan. 1914. Stbl. No. 11. Bestuur: A. C. v. Dieten, Voorzitter; , Secretaris; G. van Wandelen, W. J. Uylenbroek, Bedrijfs- Ieider. Bestuur houdt zitting: Dinsdag- avond van 8—9 uur, Schaepmanl. 18.
R. C. Bureau voor Arbeidsrecht. Geeft hulp, advies en medewerking in alle voorvallen op sociaal gebied. Zitting: Zaterdagavond van 6—7 uur, Gebouw Driestlaan 46. Voor leden van „St. Joseph", alles kosteloos.
Tooneelvereeniging „Oefening Baart „Kunst". Onder-afd. van „St. Jozef" te Zeist. Bestuur: H. de Goede, Voorz.; W. Vergeer, Secret.; C. v. d. Mast, Pen ningm.; A. J. Steenveld en M. v. der Wei. Directeur:
Cooperatieve Levensverzekering Mij. „Concordia". Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 18 Jan. 1908. Stbl. no. 15 Bijvoegsel no. 2054. Gevestigd, Biltstraat 190, Utrecht. Directeur; Th. van der Poel, Schaepmanlaan 4, agent.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer