Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0102 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
102
F a L. G ADELL A A Vo r°e r . h "8 ve I„ 37 3of'
78 Meubelmakerij. Firma Gebr. Becker, handel in anti- quiteiten, Oude Arnhemscheweg. Rijwielfabriek „de Arend". G. van Amersfoort, Slotlaan No. 39. Rijwielhandelaren: Herman Broedelet, le Dorpsstraat No. 18 en 20; Gebr. Uitman, 2e Dorps straat 63 en Jufferstraat 44; G. van Amersfoort, Slotlaan No. 39; G. Leijte, 2e Dorpsstr. 32b; D. Hendriksen & Co., Emmastraat 51; A. van Stempvoort & Co. Bergweg 46 en 48 hoek Stein- laan; F. den Boggende, P. A. weg 16; J. W. Mater, Oud Arnhemscheweg 46; R. Garretsen, P. A. weg 50; Noorda- nus en Ziel, Pleineslaan; J. Kooy, Dold. weg 87, G. S. Pennin, Steinlaan 1. Stoom- Wasch- en Strijkinrichtingen: Firma W. G. Burger, Noordweg no. 4. Directie: Gebr. Burger. Naaml. Vennootschap Stoom-Was- scherij- en Strijkinrichting voorheen A. van Melsen & Zns. Andre G. van Mel- sen, te Zeist, Kroostweg no. 11, Direc- teur. Wasch- en Strijkinrichtingen. C. A. Versteeg, Emmastraat no. 38. B. Smit Walkartweg no. 2. W. C. van Calker, Koppelweg no. 7a. C. H. Hoogstraten, Voorheuvel 39, „De Lelie". Zeeppoederfabriek „De Duif". Pleineslaan en Dold. weg. N.V. Architecten Bureau P. v. d. Meulen, Pauw v. Wieldrechtlaan 29a, T. 879. N.V. Plaatmetaalindustrie van Mouwerik en Bal, De la Reylaan. Direct. C. W. Bal; Commiss. J. C. Banz, Nijmegen en Menno Ufkes, Breda. Het doel is de vervaardiging van uit plaatmetaal getrokken en gestampte massa-artikelen.
Kon. Ned. Fabriek van Gouden en Zilveren Werken Gerritsen en van Hempen. Karpervijver no. 17. Naamlooze Vennootschap, Directeu- ren, J. H. Steenbeek en A. E. van Kem- pen. Eerste Nederl. Fabriek van Nieuw Zilverwerken, enz. (Gerofabriek). Bergweg no. 107 en 109. Naamlooze Venn., H. J. M. Simonis, Directeur; J. Kortlandt, Tech. Directeur. Fabriek van Nieuw Zilverwerken „Sola", Van Reenenweg 155. Directeur M. J. Gerritsen. Nikkelfabriek en Slijperij. E. van Amersfoort, Laan v. Beek en Royen no. 23. Calorfabriek, Paduaweg 11. Hout-, Bouw- en Meubel Industrie (Pilkers en Reuvers), v. Reenenweg 157 a. Metaalwarenfabriek, Odijkerweg 22. Directeur: A. J. Zadelhof, Eikenlaan 7, Zeist. N. V. Handels Mij. v.h. B. v. d. Mee- den, van Reenenweg 161. Engros: Ka- chels, Haarden enz. T. 751. Chemische Verffabriek „de Admiraai", Odijkerweg 26. G. Borgers-Millaert te Rijsenburg, directeur. Electr. Inst. Bureau, Broekhof en Docter, le Dorpsstraat 24. Installatie Bureau voor kantoren, J. H. van Lonkhuijzen, Montaubanstraat 13. Fabriek van fijn- en hardhoutwer- ken „Meblo", De la Reylaan 14, Di recteur J. Visser, Pauw v. Wieldrechtl. 26. Industrie te Austerlitz. Firma J. v. d. Haar, in meubelen, enz.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer