Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0107 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
107
Centrale Verwarming ™ or s *hou"
83 Aksmann, Mejuffr. Ch. E. H. M., correspondente R.O.G., Utr. weg 37 Alberti, N., koopman, Kritzingerlaan 104 — Mej. J. W., Kritzingerlaan 104 Alberts, Mej. A. C. M., Oude Arnhemsche weg 9 — A H., brooddepothouder, Oude Arnh. weg 123 — J. C., broodbakker, Oude-Arnh. weg 9 — Wed. G. J., geb. van Swieten, winkelierster, Oude- Arnhemsche weg 9 — W. F., arbeider, Bunsinglaan 1 Aldus, G. A., Hoofd der school „Barthimeus", Pauw van Wieldrechtlaan 11 Aldus, K., wagenbestuurder, Kritzingerlaan 10 Algemeene Periodieken Mij. N.V., Baarnscheweg 5 T. 791 (post-adres H. t. H.) Algemeene IJzererts Mij., Acasialaan 8 T. 940 Allen, A. G., Potgieterlaan 10 — Mej. A. Chr., Potgieterlaan 10 Aller, H. van, broodbakker, L. v. B. en R. 14 Alma, Wed. C., geb. Tirion, gep., Stationslaan 14 Alphen, H. van, commies tram, de Wetlaan 28 Alsfelt, J. A., kantoorbediende, Prof. Lorentzlaan 26 Alsteede, G. C., Aristoteleslaan 8 Alta, Mr. A. P,h. W„ adv. en proc., Krullelaan 18 T. 970 Alten, Mej. J. van, verpleegster, Chr. Sanatorium Altena, C. van, landbouwer, Paduaweg 14 (post-adres d. D.) — D., arbeider, Paduaweg 8 (post-adres d. D.) — Mej. P. van, kinderjuffrouw, Boulevard la Altink, Mej. H., Arnhemsche Bovenweg 1 Amateur, de, fotoinrichting, Slotlaan 25 T 922 Ambtman, A., spoorwegwerker N.S., P. A. weg 32, (post-adres H. t. H.) — Mej. C, onderwijzeres, huishoudschool, P. A. weg 28 (post-adres H. t. H.) — M., wisselwN.S., P. A. weg 28 (post-adres H. t. H.) A M.E.O., Utr. weg 52 T 408 Zie annonce pag. 84. Amerom, Mevr. de Wed. J. A., geb. C. Pak, Huydecoperw. 10 Amerongen, A. van, conducteur N.B.M., Schaepmanlaan 99 — A. van, houthandelaar, Amersfoortscheweg 1 (post-adres H. t. H.) — A. J. van, gep. brievenbesteller, Nooitgedacht 9 — C. van, rijwielhersteller, Pleineslaan 50 (post-adres d. D.) — C. J. van, brievenbesteller, v. d. Merschlaan 6 — Mej. C. J. van, onderwijzeres, Prof. Lorentzlaan 31 — D. H. van, rijwielhersteller, Krugerlaan 2
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer