Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0134 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
134
F a I HADFI I A a voorheuve,37zeist I JLj. Tel. 68 en 308
108 IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllilllllllll I W. J. BOOT 1 | STEINLA AN 74a — Z EIS T | Telefoon 333 1 Timmerman, Metselaar en Aannemer 1 MACHINALE HOUTBEWERKING TjllllllllllllllNllllilillllllliiElllllllllllllilllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIHIIIIlin Boots, Mevr. C. A., geb. Schouten, Ds. Nahuyslaan 10 Bor, G., fruithandelaar, Slotlaan 66 T. 177 — J. van den, fabr. arbeider, Pleineslaan 66 (post-adres d. D.) Borghart, G. C., schoenmaker, Burg. Patijnlaan 84 Borgstein, G. W., timmerman, Bothalaan 32 — Mej. M. G., Baarnscheweg 61 (post-adres d. D.) Borkent, J. H., Montaub.straat 11 Borman, H. J., schildersknecht, Schaepmanlaan 54 — J., spekslager, Krugerlaan 17 Borra, A. G. J., bediende, Pleineslaan 62 (postadres d. D.) Borst, J. H. de, Burg. Patijnlaan 49 — Mej. R., ass. apotheek, Nooitgedacht 31 Bos, A., commies N. S., Platolaan 2 — A., gasfitter, Minck.laan 21 — C., arbeider, Cronjelaan 24 — C., ambtenaar ter secretarie, Steniaweg 13d — Wed. C., geb. van Maanen, v. d. Heijdenlaan 47 — C. J., chauffeur, Kritzingerlaan 28 — Mej. C. J., winkelierster, van Doornweg 28 — D. M., zilversmid, Dijnselweg 51 — E., onderwijzer, Kerkweg 37 —- G., koopman, Emmastraat 81 — Mej. G., verpleegster W. A. Hoeve (post-adres d. D.) — H., arbeider, v. d. Heijdenlaan 30 — H., winkelier, Jagerlaan 4 — H., bankwerker, Marmontweg 8 — Mej. H. M. S., Paduaweg 16 (post-adres d. D.) —- Jn., onderwijzer, Steinlaan 74 — Jn., fabrieksarbeider, Emmastraat 22 — J., smid, Timmermanlaan 16 — J., fabrieksarbeider, Schaerw.laan 150 — Jan, polijster, Cronjelaan 24 — Mej. J., Steiniaan 52
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer