Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0187 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
187
TUIN BESPROEI - A r t i k e 1 e n.
161 — L. de, Egelinglaan 51 — T. de, Bethanielaan 1 Geutjes, Wed., geb. de Wit, Sanatoriumlaan 8 Geijtenbeek, C., wegwerker tram, Schaerweidelaan 3 C., loodgieter en zinkwerker, Laan van Beek en Royen 21, T. 929 — D., landbouwer, Kroostweg 6 — E. J., arbeider, Julianalaan 27b — G., koster N.H. gemeente, Maurikstr. 11 — G.Jr., kantoorbediende, Maurikstraat 11 — G. F., timmerman, (lid van den gem. raad), 2e Hooge- — Mej. H. C., Laan van B. en R. 22 weg 55 — J., landbouwer, Kroostweg 6 — J. J., arbeider, Schaerweidelaan 235 — R, lantaarnpoetser, Gramserweg 11 — Wed. T., geb. Kroesbergen, E. W., Laan v. B. en R. 22 — W., arbeider, Schaerweidelaan 247 — W., winkelier, de Wetlaan 47 — W., tramconducteur, Kritz.laan 60 — G. van, zilversmid, Gerolaan 28 — G. van, gep. gem. reiniger, Dwarsweg 48 — R. van, tuinknecht, Sanatoriumlaan 12 — R. van, letterzetter, Dwarsweg 48 — Wed. R. van, geb. Kuus, G., Dwarsweg 44 Gezondheidskolonie, Utr., Bosch en Duin, T. 781 Gibson, D. T., student, Jacob Catslaan 51 Gidding, J. W., arbeider, v. d. Heijdenlaan 81 Gielen, Th. P. N., rijtuighandelaar, Drieb.weg 18 T. 183 Gier, C. de, landbouwer, Hortensialaan 16 — C. de, aannemer, v. d. Heijdenlaan 21 — J. de, Voorheuvel 5 Giljam, J., arbeider, Tojlenslaan 17 Gillebaard, J., predikant bij de Ger. Gem., Bergweg 92 — Mevr. de Wed. J., geb. Westra, Bergweg 92 Ginkel, A. van, opzichter, Vossenlaan 16 (post-adr. H. t. H.) — A. van, opperman, Oude Postweg 27 — Wed. A. van, geb. M. van Beek, Oude Postweg 27 .— B. van, Theol. student, Weeshuislaan 3 — C. van, timmerman, Oude Postweg 20 — C. van, vleeschhouwer, le Hoogeweg 12, T. 22 — F. van, gep. mil., Costerlaan 14 — G. van, metselaar, Steinlaan 49 — Wed. G. van, geb. van Woerdekom, A., Oude Postw. 20 — H. van, timmerman, Oude Postweg 52 — Gz., J. van, winkelier, Julianalaan 13
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer