Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0188 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
188
F^al A pvCT I A A Voorheuvel 37 Zeist L. Lj ADllLLA A Tel. 68 en 308
162 — Jacs. van, technicus, le Hoogeweg 25. T. 91 — J". van, hoofd der school voor lager onderwijs van de Ned. Herv. gemeente, Weeshuislaan 3 -— J. van, metselaar, Schooldwarsweg 4 -— J. van, timmerman, Oude Postweg 62 — J. C. E. van, kweeker, Koppelweg 32 — P. J. van, onderwijzer, Weeshuislaan 3 — Ph. van, incasseerder, Krugerlaan 42 — W. van, arbeider, Arnh. Bovenweg 29 — W. van, timmerman, Marmontweg 14 — W. van, Steinlaan 49 — Wed. W. van, geb. Heuzer, Oude Postweg 50 — Mevr. de Wed. van, geb. Dorlas, Heerenlaan 33 Glasbergen, C., kantoorbediende, Choisyweg 9 Zeistersche Gecombineerde Glazen- wasscherij en Puibewassching W. M. VAN DER HOORN. Beveelt zich beleefd aan voor Glazen- en Puibewassching tevens voor het Repareeren van JALOEZIEEN, Schoonmaken van liuizen en Fabrieken. Billijke abonnementsvoorwaarden — Concurreerende prijzen Hoofdkantoor: BERGSTRAAT No. 9, Utrecht Bestelkantoor: SLOTLAAN No. 88, Tel. 125, Zeist VOORHEUVEL No. 43,
Glockler, G. J., kantoorbediende, Broederplein 3 Gmelig, W., monteur, Burg. Patijnlaan 34 Godee, J. C., schoenmaker, Bothalaan 48 Godijn, Mej. N., machinale brei-inrichting, de Wetlaan 49 Goede, H. de, pakhuisknecht, Krugerlaan 46 — H. de, koopman, Utr. weg 75a — Wed. H. de, Emmastraat 14b — H. de, bierhandelaar, Oude Arnh. weg 128 T. 437 -— H. J. de, tuinman, Emmastraat 71 — J. de, koopman, Emmastraat 35 — J. de, koopman, Emmastraat 37, T. 440 — J. de, metaaldraaier, Emmastraat, 71 — J. H. de, tuinman, Schaepmanlaan 41 Goedegebuure, Sr., W., Julianalaan 12 Goedemans, A. E., Leliestraat 28 Goedhard, J. G. W., predikant b. d. Ned. Herv. gemeente, Wilhelminalaan 5 Goedhart, N. M., huisknecht, Prof. Lorentzlaan 56
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer