Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0211 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
211
AUTOGENE LASCH- EN SNIJ-INRICHTING VOOR ALLE VOORKOMENDE METALEN
185 Mej. J. E., strijkster, Voorheuvel 39 — J. P., Voorheuvel 39 Mej. M. H., Voorheuvel 39 P. J., timmerman, Voorheuvel 39 — P. M., kopergieter, Voorh. 79 — W., chauffeur, Voorheuvel 39 — W. G., metselaar, Krugerlaan 24 _ W. Th., werktuigkundige, Slotlaan 71 boven F. L. M. van, notaris, Woudenbergsche weg 18 T. 485 — Mej. M. D. van, Parklaan T. 421 Mevr. de Wed. G. van, geb. Schoch, (lid van den gemeenteraad), Prof. Lorentzlaan 49 T. 901 — Mevr de Wed. 1. H. van, geb. Boeke, Heerenlaan 13 T. 788 Mr. J. E. van, refendaris ter alg. secretarie, Buitenzorg, Prof. Lorentzlaan 49 — J. K. van, Prof. Lorentzlaan 49 Hoop, W. F., Schaerweidelaan 209 Hoopen, A. W. ten, reiziger, Utrechtsche weg 10 Hoor, A. ten, hoofd eener bijz. school, Parklaan 9 — Mevr. G. A. ten, Parklaan 9 — J. ten, chef exploit, bureau N.B.M., Egelinglaan 33 Hoorn, A. J., concierge, Rozenstraat 19 — Mej. L. A., Verlengde Slotlaan 118 — D. van, kellner, de Wetlaan 54 — J. E. M. van der, tuinarchitect, Kroostweg 25 Nieuwe Zeistersehe STEENHOIERIJ L. VAN HOORN Jzn. Steenhouwer in (jraf- en Bouwwerken Levering naar alle plaatsen Schoonmaken en onderhouden van Graven. Jacob van Lenneplaan 1, Zeist. VRAAGT PR1JSOPOAAF Hoornweg, Mej. C., verpleegster, Amersf. weg 56 (post-adres H. t. H.) Hooydonk, Wed. D., geb. Goossen, Bergweg 10 — J. A., chauffeur, Utrechtsche weg 43 Hooze, A. H., winkelier, Hortensialaan 52 Hoppenbrouwer, I., slijper, Egelinglaan 21 Hoppers, D., azijnmaker, 2e Hoogeweg 48
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer