Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0216 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
216
Fa I A r\U\ T A A Voorheuvel 37 Zeist i-". Tel. 68 en 308
190 Huigens, H. M., vleeschhouwer, Jagerlaan 28 — H. Th., brievenbesteller, Molenweg 11 -— P., timmerman, Egelinglaan 30 -— Wed. P., geb. Petten, Nooitgedacht 34 Huinck, J. H. C., Joost v. d. Vondellaan 52 Huis, M. van, gep. gem. arbeider, Joost v. d. Vondellaan 23 Huisken, A. M., meteropnemer, Bothalaan 9 Huisraan, D., melkslijter, Emmastraat 43 — H., gep. waterfitter, le Hoogeweg 3 a — J., agent verz. Mij., Rozenstraat 15 — Mej. W., verpleegster, Chr. Sanatorium. Huismans, A. D. F., ambt. N. S., Panweg 2 Huisstede, J. F. van, broodbakker, Jagerlaan 14 T. 239 Huitema, T., wegenbouwkundige, Eikenlaan 16, T. 917 Huls, Mevr. de Wed. J., geb. Huls, Utrechtsche weg 37 Huishoudschool, Tulpstraat 19, T. 322 Hulshof, J., fabr. arbeider, Gerolaan 2 Hulsinga, H., houthandelaar, Baarnsche weg 30 T. H. 507 (post-adres d. D.) Hulsman, T., bouwk. opzichter, Steinlaan 25 Hulzen, Mej. M. van, Torenlaan 24 Humfeld, Mej. J., Pauw v. Wieldrechtlaan 1 — Mej. M. C., Pauw v. Wieldrechtlaan 1 Hungerink, G. J., gem. secretaris, 2e Hoogeweg 32 T. 409 iiiiiiiiiiiiimmiimiiiiiiiiiiiimiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii JOH. v. HUNNIK SL0TLAAN 32 Huidecoperweg Tel. 83 | | HOOGENDIJK's WIJNEN | j | | FIJNE VLEESCHWAREN | | || :: COMESTIBLES :: | | | | KOLONIALE WAREN | | Dagelijksche opname en bezorging aan huis. niniiiminiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiHiiiiiimi Hunnik, A. C. F. van, slager, Voorheuvel 68 T. 413 — B. van, boekbinder.P. A. weg 48 (post-adres H. t. H.) — C. H. van, slager, Emmastraat 78 — D. van, bakker, Voorheuvel 66 — Mevr. de Wed. H. van, Bothalaan 30 — Joh. van, winkelier, Slotlaan 32 T. 83 — J. van, vleeschhouwer, Tulpstraat 22 — M. van, vleeschhouwer, Jagerlaan 48 — M. van, slager, Voorheuvel 48
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer