Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0225 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
225
CRETONNE- EN ZIJDEN LAMPENKAPPEN :: EN VOLANTS. ::
197 — Jhr. M. de, gep. Seer. gen. Dep. van Financien, Ruysdaellaan 1 (post-adres H. t. H.) — W. de, timmerman, Torenlaan 5 — Jonkvr. W. D. de, Wilhelminalaan 53 Jongepier, H., Dalweg 34 -— K. B. L., filiaalhouder, Emmastraat 27 — J., gep. off., Dalweg 30 Jongerius, C., Tulpstraat 3 — J. G., kleermaker, Nooitgedacht 20 Jongh, Mej. H. H., verpleegster, Boschlaan 12 — Mevr. de Wed. H. S., geb. Wenneger, Boschlaan 12 — P. D., boekhouder, Nooitgedacht 66 — J. W. de, Const. Huygenslaan 7 — Mej. S. de, verpleegster, Baarnsche weg 58 (post-adres d. D.) Jongh de Leeuw, Mej. L. M., Const. Huygenslaan 143 Jongkind, J. P., tuinier, Laan van Rijnwijk 3 Jongmans, Mej. E. A. M., assistente apotheek, W. A. Hoeve (post-adres d. D.) Jongsma, S., filiaalhouder Hofstede Oud-Bussum, Slotlaan 79 — T., drogist, Egelinglaan 20 Jonk, Mej. de Wed. T., geb. HartmaH, gep. verloskundige, Torenlaan 34 INKOOP VERKOOP Goud, Zilver, Diamant, Paarlen CURIOSITEITEN Qeeft de hoogste waarde — Levert op bestelling Billijkste adres Overal te ontbieden Reparation, ook Uurwerken en Optische Instrumenten C. JONKER, Beeedigd Taxateur, Schoolstraat 27 Utrecht Jonker, E., stucadoor, Bothalaan 36 ■— Wed. J., geb. Prins, Prof. Lorentzlaan 2 b — G. A., stucadoor, Oude Arnhemsche weg 111 — Mej. G., huishoudster, Wilhelminalaan 34 — Mej. H., verpleegster, Chr. Sanatorium — Wed. H., geb. Knopperts, Schaerweidelaan 163 — J., bediende, van Doornweg 27 — J. R. C. M., timmerm., Pleinesl. 48 (post-adres d. D.) Jonkers, Mej. A. H., Amersf.weg 37 (post-adres H. t. H.)
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer