Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0228 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
228
F a L. GADELLAA V T°ei he 0 U 8 V 1„ 3 308 ts
200
— Mej. R. van, kinderjuffr., Heerenlaan 34 — Th. van, Gemeentebode, Voorheuvei 2 boven W. van, schilder, Voorheuvei 13i Kempenaer, Mr. G. J. de, Doldersche weg 124 v „ (post-adres d. D.) Kemper, H., gep. mil., Montaubanstraat 8 — M., melkslijter, de Wetlaan 33 — Wed. W. J., geb. Struik, Laan v. B. en R. 17 Kempkens, Mej. A., Kritzingerlaan 45 Kerkhoff, J., kantoorbediende, Prof. Lorentzlaan 33 Kerkkamp, C., houthandelaar, Prof. Lorentzlaan 12, T. 785 Kersbergen, D., koopman, Julianalaan 24 — J., winkelier, Slotlaan 48, T. 35 — Dr. W. C., gep. Ind. ambtenaar, Wilhelminalaan 16 Kesler, A. G., zilversmid, v. d. Heijdenlaan 57 a — G., schilder, Cronjelaan 28 — G. L., kachelbakker, Cronjelaan 28 — J. C., Jagerlaan 38 — J. C., schilder, v. Reenenweg 51 — K. G., waterfitter, Krugerlaan 57 — W., winkelier, Jagerlaan 31 Kesper, Mej. L. A. G., Duinweg 10 (post-adres H. t. H.) Kesteloo, W., bediende, De la Reylaan 4 Keuchenius, Mej. P. J., gep. onderwijzeres, Burg. Patiinl. 108 — P. W. J. P., Burg. Patijnlaan 108 Keulen, Mej. J. P., verpl., W. A. Hoeve (post-adres d. D.) — N. van, monteur, Leliestraat 13 — W. van, koopman, Koppelweg 52 Keun, W., Pr. Hendriklaan 30 T. 341 Keuringsdienst, T. 406 Keuris, D., metselaar, Middellaan 12 Keurs, J. ter, fabrikant, Joost v. d. Vondellaan 26 Keijser, A. J., verz. agent, Oude Arnh. weg 79 — C., arbeider, Nooitgedacht 70 a — D., vleeschhouwer, v. d. Heijdenlaan 67 — D. J., arbeider, Bergweg 10 — W. J. de, rijksklerk, Burg. Patijnlaan 24 Keijzer, J. F., winkelier, Kerkweg 9 , Kieft, J. van de, rijknecht, Noordweg 19 .— R- van de, monteur, Montaubanstraat 17 a Kiel, A., glasblazer, Antonlaan 3 .— J- J-, 2e Hoogeweg 63 Kielstra, T., oud-arr. schoolopziener, Huydecoperweg 23 Kiers, E., ambten. tram, Torenlaan 29 Kievit, Wed. F. de, geb. H. E. van der Graft, Bunsinglaan 2 Kievits, S. J. M., Veldheimlaan 26
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer