Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0230 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
230
F a L. G ADELL A A Vo T °e r , he 6Te„ 37 308 st
202 Kleedingmagazijn de Dom, T. 499 — Duetz, T. 118 Kleef, A. F. van, timmerman, 0. Arnh. weg 132 C. van, hoefsmid, Julianalaan 64
pen JE DOM" SLOTLAAN 12 — TELEFOON 499 Utrecht-ZEIST -Amersfoort Grootst gerenommeerd magazijn van Heeren-, Jongeheeren- en Kinderkleeding Op het gebied van kleeding: gemaakt en naar m a a t, staan wij aan de spits.
— W. van, metaalslijper, Schaerweidelaan 65 Kleefstra, J., huisschilder, Kroostweg 114 Klein, A. C., chauffeur, Slotlaan 41 bis — J., agent van politie, Bothalaan 41 — J r ) J; werkman, Bothalaan 41 — Mej. E., verpleegster, Chr. Sanatarium — Mevr. de Wed. W. H., geb, Pol, Pauw v. Wieldr.laan 12 Kleinhesselink, Wed. H., geb. Goorman, Antonlaan 2 Kleinhout, G. W., behanger, Kritzingerlaan 70, T. 906 Klein Molekamp, Chr., tuinbaas, Drieb. weg 15 a, T. 571 jiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimjimiisiiiiHiimmimiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |'n Lekker kop Theej drinkt men steeds van | IFOGKE S. KLEIN'S THEEl = B1J "T ONTBIJT VAN ■■ 1 1.70 f 1.95 f 2.10 per 5 ons; 34, 39, 42 Ct. per ons E NAMIDDAQ- EN AVONDTHEE 5 j= f 2.00 f 2.15 f 2.35 per 5 ons; 40, 43, 47 Ct. per ons = 1 Oudkerkhof 48, Utrecht Tel. 10551 1 iTiiiiimimiimiimimiiiimimiimmiiiimmiimiMimiiiiiiiiiiiiiimiiiimT Kleinschmidt, Mevr. de Wed. E. A., geb. Meuret, Zusterpl. 24 Kleinschmit, J., zuivelgereedsch. en huish.art., Bergw. 4 T. 580 Klerk, Mej. J., verpleegster W. A. Hoeve (post-adres d. D.) — W., insp. dierenbescherming, Julianalaan 38 — A. S. de, magazijnknecht, Voorheuvel 16
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer