Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0232 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
232
F a L. G ADELL A A Vo T °Ii: 68 V t 37 3 Z of'
204 Klok, M., spoorwegarbeider, Korte Bergweg 18 (post-adres H. t. H.) Klokke, C. F. H., koopman, Fransen v. d. Puttelaan 22 — D. G., ambt, ten kantore v .d. Gem. Ontvanger, Slotlaan 22 — firma F. H., in comestibles, Slotlaan 55, T. 30 Klomp, A., pakhuisknecht, Molenweg 4 — A., metselaar, Schaepmanlaan 68 — A. J., schilder, v. d. Heijdenlaan 64 — Mej A. W., geb. Lehmann, pensionhoudster, Krullel. 31 — Chr., arbeider, Nooitgedacht 70b — Cz., C., bamboewerker, Schaerweidelaan 36 — C., bloemist, Kritzingerlaan 34 — C., serg. pol. troepen, 't Kamp 5 — C., loodgieter, Dwarsweg 14 — Wed. C., geb. de Meijere, Bergweg 3 — C., schoenmaker, Nooitgedacht 70 b — C. H., arbeider, Schaerweidelaan 203 — D., sjouwerman, Sanatoriumlaan 1 — Wed. G., geb. de Kruijf, Schaerweidelaan 113 — Wed. G., geb. van Elst, Jagerlaan 56 — G., arbeider, Schaerweidelaan 225 — G., kantonnier, Timmermanlaan 7 — G v werkman, Schaepmanlaan 52 — G., loodgieter, Timmermanlaan 7 — H., schilder, Burg. Patijnlaan 14 — H., arbeider, Timmermanlaan 7 — H., koopman, Burg. Patijnlaan 57 — Jacs., fabrieksarbeider, Hortensialaan 27 — Jb., straatmaker, Schaerweidelaan 11 ' — J., metselaar, Tollenslaan 14 —- J., melkknecht, Timmermanlaan 7 — J., straatmaker, Waterlooweg 4 — J., timmerman, Burg. Patijnlaan 13 — Mej. J. G., arts, Chr. Sanatorium — K. M., arbeider, v. d. Merschlaan 33 — M. C., schilder, Emmastraat 4 d — M. E., kantoorbediende, Molenweg 4 — P. J., schilder, Timmermanlaan 7 — P. J.> schoenmaker, v. Reenenweg 26 — P. J., sorteerder, Jagerlaan 56 — Wed. P., geb. van Lingen, Cronjelaan 22 — P., hoefsmid, Julianalaan 33 — R., werkman, Nooitgedacht 70b — R., loodgieter, Timmermanlaan 7 — T., kleermaker, Voorheuvel 29
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer