Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0258 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
258
F a L.GADELLAA v rL h 6 n sl 37 3of t
230 Maijer, C. G., voerman, Gramserweg 25 — J. B., arbeider, Gramserweg 25 — J. B., tapper, Oude Postweg 66 — W., arbeider, Schaerw.laan 62 Meblo, N.V., fabriek van fijn- en hardhoutsoorten, * De la Reylaan T. 306 Mechelen, G. P. van, comm. in granen, J. v. d. Vondellaan 44 T. 804 — Mej. J. H. van, Laan van Beek en Royen 9 — J. K. van, reiziger, Laan van Beek en Royen 9 Meder, D. F., ambtenaar N.S., Krullelaan 29 — F. G., radiotelegrafist, Krullelaan 29 Mee, A. Th. B. van der, kellner, Steinlaan 66 Meenen, G. C. van, arbeider, Oude Arnh. weg 68 Meenhorst, J. W., stoffeerder, Bothalaan 15 — R. J., kantoorbed., Bothalaan 15 Meent, A. van de, tuinman, Arnh. Bovenweg 5 — A. van de, meubelmaker, Torenlaan 22 — Wed. C. van de, geb. van Lonkhuyzen, M. M., Torenlaan 22 — G. van de, arbeider, Julianalaan 51 — Kz., G. van de, sleeper, Koppelweg 5 jjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiju j G. VAN DER MEENT \ I KOPPELWEG lb - ZEIST f [ Sleeperij en Stalmeststoffen ] — K. van de, handelsreiziger, v. Reenenweg 159 e — K. van de, stalknecht, Bergweg 18 — W. van de, tuinman, K. Bergweg 6 (post-adres H. t. H.) — W. C. van de, bakker, Torenlaan 22 Meer, H. van der, admin, der Vereen. tot Chr. Verz. van zenuw- lijders in Nederland, Burg. Patijnl. 112 Meerbeek, J., fabr. arbeider, Krakelingweg 75 a — M., arbeider, Krakelingweg 67 Meerburg, Mej. A. A., Prof. Lorentzlaan 2 a —: D., emer. Herv. predikant, Prof. Lorentzlaan 2 a Meerding, J., metselaar, Dold.weg 136 (post-adres d. D.)
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer