Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0271 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
271
AUTOGENE LASCH- EN SNIJ-INRICHTING VOOR ALLE VOORKOMENDE METALEN
243 — J., tuinman, P. A. weg 42 (post-adres H. t. H.) — J., arbeider, Dijnselweg 23 — Wed. R., geb. Elberse, A., Dijnselweg 17 — Mej. W., Dijnselweg 17 Nieboer, Mej. M. Z., Bethanielaan 2 Niekerk, A. van, koetsier, Voorheuvel 13k — . van ' § e P" m "'' wer kman, Oude Arnhemsche weg 127 Niemeljer, J. W., Dir. eener Levensverz. bank, Amersf.weg 29 T. H. 543 (post-adres H. t. H.) Nienhuis, M., zilversmid, Burg. Patijnlaan 26 Niermeijer, Mevr. de Wed. J. F., geb. Deknatel, Acacialaan 12 Nierop, H. W. van, kantoorbediende, Tulpstraat 18 — Mej. M. M. van, Steniaweg 23 — W. J. van, huisknecht, Steniaweg 23 _— W. J. Jr. van, werkman, Steniaweg 23 Niessen, A., bakker, Prof. Lorentzlaan 27 Nietzman, J. H., huisknecht, Schaerweidelaan 229 Nieuwboer, H., Rozenstraat 12 Nieuwenhuis, Mej. A. C., beambte Rijksopv. gest., Utrechtsche weg 37 Nieuwenhuizen, Mej. D., verpleegster, Chr. Sanatorium — D. J. van, schoenmaker, (lid v. d. gemeenteraad), Gramserweg 31, T. 2003 — G. van, amoniakzoutstoker, Oude Postweg 70 — G. van, letterzetter, Gramserweg 3 — G. J. van, arbeider, Soestd.weg 6 (post-adres d. D.) — Joh. van, van Doornweg 1 — W. van, timmerman, Scheeperslaan 16 Nieuwenstein, A. J., restaurateur, Rozenstraat 15 — C. J., schilder, Hortensialaan 40 J. L., sergeant Luchtv. afd., Bothalaan 1 Nieuwkerk, J., transport arbeider, Oude Arnh weg 75 — Mej. H. van, hulp huishouding, Boulevard 7 Nieuwland, C. G., smid, Steinlaan 80 achter Nieuwstadt, W. A. M. van, kap. der Art., Utr. weg 42 T. 119 Nieuw Zilverwerken, (le Ned. Fabriek van), Bergweg T. 520 Niezing, Jan, onderwijzer, Blindeninstituut, Dold.weg 23 (post-adres H. t. H.) Nifterik, Mej. J. van, kinderjuffr., Woudenb.weg 34 Niland, G. A. M., onderwijzer, Ds. Nahuyslaan 20 Nimwegen, A. van, arbeider, Schaerw.laan 85 — A. A. J. van, schilder, Krugerlaan 10 — A. H. van, sigarenm.,Pleineslaan44 (post-adres d. D.) — A. J. van, timmerman, v. d. Heijdenlaan 34 — Jr., D. van, arbeider, Schaepmanlaan 3 — F. van, loodgieter, Krugerlaan 12
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer