Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0276 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
276
F a L. G ADELL A A Vo Te r i h "si'aos st
248 — J. J., slager, Nooitgedacht 18 Openbaar Slachthuis, Bergweg, T. 965 Openbare Leeszaal, 2e Hoogeweg 35 T. 886 Opperbrandmeester, Jufferstraat 9, T. 92 Oppermann, Mevr. de Wed. J. H. F., geb. v. Stokkum, van der Heijdenlaan 103 Oranje, C., bediende, Schaerweiderparklaan 18 Oremus, H. A., loodgieter, Nooitgedacht 18 T. 24 — J. H., stoffeerder, Schaepmanlaan 51 — Wed. J. J. geb. van den Brink, W. C., le Hoogeweg 9 — J. W., schoenmaker, Oude Arnh. weg 131 — P. A., loodgieter, Bothalaan 60, T. 24 I Ill Illlllllllllillllllll I P. A. OREMUS I I BOTHALAAN 60 - Tel. 24 - Gironummer 137798 | Loodgieter en Zinkwerker 1 AANLEQ VAN OAS- EN WATERLEIDING | S Levering en plaatsen van SANITAIRE ARTIKELEN = fllllllllllllHIIII'I'l""'"""" 1 """ 11 " 1 """" 1 " 1 """"""""""""""""" Wed. P. M., geb. de Greeff, Leliestraat 12 — M. C., waschvrouw, Jagerlaan 30 Os, Mej. P. C., verpleegster, Prof. Lorentzlaan 76 ■— G. den, winkelier, v. d. Heijdenlaan 33 G. van, gep. off. M. S. D., Molenweg 1 b — H. W. J. van, werkman, Schaerweidelaan 125 — Mevr. H. van, geb. de Gier, Egelinglaan 32 — H. J. van, timmerman, de Wetlaan 24 Wed. H. P. van, geb. van der Linden, Schaerweidel. 267 Mej. J. C. van, pianoleerares, Pr. Hendriklaan 20 — J. H. van, arbeider, Antonlaan 61 — Mej. L. M. van, verpleegster, W. A. Hoeve (post-adres d. D.) — P. J. van, boekhouder, Pr. Hendriklaan 20 Osinga, Mevr. de Wed. R., geb. Dijkstra, Hortensialaan 47 Oskam, B., landbouwer, Bunsinglaan 1 — D. B., landbouwer, Kroostweg 104 a •— F., winkelier, Middellaan 3 — G., opzichter, Platolaan 6 — G. C., landbouwer, Kroostweg 104 a — H., tuinman, Molenweg 17
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer