Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0279 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
279
RACHELS ■ HAARDEN - FORNUIZEN VOOR KOLEN, OAS EN ELECTR1SCH
251 — K., metaaldraaier, Gerolaan 24 Pabon, J. P. C., ass. stationsdienst, Middelaan 11 Paddenburgh, L. van, ambt. N. S., Burg. Patijnlaan 60 Padt, A. van der, bedrijfschef, Egelinglaan 36 — Wed. van der, geb. Molendijk E., Egelinglaan 36 Paling, A., Pauw van Wieldrechtlaan 3 ■— Mr. J. M. A., Pauw van Wieldrechtlaan 3 Pallandt E. C. Baron van, Amersf.weg 27 (post-adres H. t. H.) T. 926 Palmboom, L. G., Chr. Sanatorium Palmer, Mej. E. M., Ruijsdaellaan 7 (post-adres H. t. H.) Palthe, Depot, firma., Slotlaan 30, T. 821 Pama, J., koopman, Utrechtscheweg 99 T. 810 Pandermaat, Mej. C A., verpleegster, Middellaan 7 a Panhuijs, Jonkvr. C. F. W. van, Broederplein 31 Pasma, Wed. H., geb. Zijlstra, Julianalaan 31 — Tj, bankwerker, de Wetlaan 73 Pastoor, E., ziekenverpleger, Parklaan 17 — J. A., bouwkundige, Julianalaan 22, T. 962 Pasveer, Wed. J., geb. Zegers, Laan van Beek en Royen 7 a
voordeelen p ATR1A BRANDBLUSSCHER"
le. De inhoud bestaat uit droog poeder, waarvan de duurzaamheid doorloopend gegarandeerd wordt; 2e. Is absoluut onschadelijk voor Meubelen, Tapijten, Machinerieen, enz. Bluscht ALLE branden, ook Olie, Benzine, Naphta, Koolteer, enz.; 3e. Geen automatische werking, behoeft nooit gecontroleerd, zooals andere wel automatische, dus bij die Apparaten is men feitelijk nooit absoluut zeker dat het functioneert bij gebruik. Geen gevaarlijke patroon die ontijdig ontploffen kan en men- schenlevens in gevaar kan brengen ; 5e. De bediening is het toppunt van eenvoudigheid; men rukt het deksel er af en men slaat de inhoud met kracht in de vlammen dat is alles; 6e. Een derde goedkooperdan andere Apparaten, zoodat men circa 5 Apparaten kan aanschaffen tegen ddn Apparaat van een ander merk. Gevolg: op veel meer plaatsen in Uw huis of fabriek een Blusch- apparaat; 7e. Nederlandsch Fabrikaat. Vraag prospectus CONST. HUYGENSL. 43, ZEIST fabrikant K. PUNT.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer