Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0286 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
286
F a L. GADELLA A Vo T 0 e r , h 6 U 8 V 1 3 aof'
258 Pott, D. J., Aristoteleslaan 12 — Mej. J., verpleegster, Chr. Sanatorium — Mej. J. E., onderwijzeres, Aristoteleslaan 12 — Mej. J. G., Aristoteleslaan 12 — Mej. S. J., onderwijzeres, Eikenlaan 6 Potter, Mevr. de Wed. Th. E., geb. Vogel, Aristoteleslaan 40 Pouche, Mej. A. C. F., leerares M. O., Jacob Catslaan 71 — E. J., Jacob Catslaan 71 Poulich, Mej. J. M. F., Dwarsweg 22 Pouw, H., arbeider, Burg. Patijnlaan 39 -— J., arbeider, Burg. Patijnlaan 39 — J., polijster, de Wetlaan 21 — J. J., voerman, v. d. Heijdenlaan 24 Povel, A. M. F. L., Utr. weg 69 T. 23 Prang, G., opzichter zeeppoederfabriek, Dold.weg 105 (post-adres d. D.) Prattenburg, E. B. R. M. P. van, oud wagenbestuurder N. B. M., Steinlaan 63 -— E. B. R. M. P. van, kleermaker, Steinlaan 36 T. 431 — W. C. M. B van, gem. deurwaarder, Kritz.laan 44 Pree, Sr., W. S. du, molenaarsknecht, Dijnselweg 11 — Jr., W. S. du, smid, de Wetlaan 29 Preker, A., koopman, Bothalaan 4 — Mej. G. M., naaister, Jac. v. Lenneplaan 6 —■ Mej. H. J., Jac. v. Lenneplaan 6 — Mej. de Wed. J., geb. Rijnhout, Jac. v. Lenneplaan 6 Prent, Mej. C., verpleegster, W. A. Hoeve (post-adres d. D.) -— P. I., kantoorbediende, Timmermanlaan 13 Prenzel, Mej. E., Broederplein 13 Pries, Mej. M. W. C., pensionhoudster, Pr. Hendriklaan 8 Prins, A., blikslager, 2e Dorpsstraat 41 -— M. J., bouwkundige, Scheeperslaan 3 — Mej. M. P. D., hulp huishouding, Pauw van Wieldrechtlaan 19 — W. A., schoenmaker, Joubertlaan 4 Prinsen, H., kruidenier, Hortensialaan 55 — N., drukker, Antonlaan 26 — W., magazijnknecht, de Wetlaan 23 Prohl, Mej. S., verpleegster, W. A. Hoeve (post-adres d. D.) Pronk, C., gem. keurmeester, Jac. van Lenneplaan 14 Prozee, C., handel in lompen en metalen, Emmastr. 14 Pubben, A. H., werkman, b. d. luchtvaartafd., v. d. Polllaan 11 Publiek Telefoonstation, Steinlaan 48 T. 599 Publiek Telefoonstation, „de Nijverheid" Egelingl. 18 T. 860 Puister, Wed. J., geb. van Oosting, Baarnsche weg 22 (post-adres d. D.)
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer