Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0290 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
290
F a L.GADELLAA v Te r i he 6 u sl 37 3of t
262 — Jr., K, stratenmaker, van Reenenweg 165 — Tz., K., stratenmaker, Rozenstraat 6 — Mej. N., van Reenenweg 56 — T., stratenmaker, Rozenstraat 6 — T., timmerman, Dwarsweg 34 — W., timmerman, Tulpstraat 20 Rengers van Warmenhuizen, C. Q. L. Baronesse, Arnh. Bovenweg 2 — van Warmenhuizen, E. H. Juckema van Burmania Baron, Maj. der huzaren, Arnh. Bovenw. 2 T. 454 Rennes, A. F. van, Karpervijver 9 — H. van, magazijnknecht, Jac. v. Lenneplaan 20 — W. van, arbeider, Krugerlaan 76 Rense, G. H., bakker, Oude Postweg 56 Renswou, W. van, schoenmaker, Voorheuvel 4 Renswouw, E. van, arbeider telegrafist, Pleineslaan 64 (post-adres d. D.) Reuhl, W., Eikenlaan 9 Reuser, Mej. J. M. A., Heerenlaan 28 Reuvers, A., fabrikant, Berkenlaan 18 Reijmers, A. R. F., koopman, Heerenlaan 29 Reijnders, A. M. A., Amersf.weg 41 (post-adres H. t. H.) — Mej. M. C., Dolderscheweg 24 (post-adres d. D.) — J., adj. comm. le kl. ter secretarie, Tolhuislaan 9 (post-adres d. D.) — Mej. J. H. J., verpleegster, Dolderscheweg 24 (post-adres d. D.) — M. D., Dalweg 10 — Bisdom, Mej. S., verpleegster, Biltsche weg 10 Reijnen, H. C., arbeider, v. Reenenweg 177 ■— K., kapper, Jagerlaan 46 Reijnvaan, N.V. Tabaksfabriek, Donkerelaan 26, T. 53 Reijven, Wed. F., geb. Schippers, Noordweg 2 — J. A. G., landbouwer, Noordweg 2 Rheenen, A. van, tuinbaas, Biltscheweg 12 (post-adres d. D.) — AM. van, bruneerder, Brouwerij 5 — H. J. van, magazijnbediende, Voorheuvel 14 — J. G. van, melkverkooper, de Wetlaan 39 — Kr. van, bruineerder, v. d. Heijdenlaan 82 — R. van, stalhouder, Antonlaan 33 T. 85 — T. van, Emmastraat 72 — Sr., T. van, tuinman, Brouwerij 5 — W. van, arbeider, Leliestraat 22 Rhenen, C. van, Steinlaan 75 — Wed. D. W. van, geb. Zwitselaar, Steinlaan 75 — Mej. G. van, Vijverlaan 12
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer